Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης παρουσίασε -για μία ακόμη φορά- το “όραμα” για ένα ισχυρό δίκτυο συνεταιριστικών τραπεζών που θα μπορούσε να λειτουργήσει “παράλληλα” με τις παραδοσιακές τράπεζες οι οποίες λειτουργούν υπό την αυστηρή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος, αποδόμησε το “όραμα” παρουσιάζοντας στοιχεία και αριθμούς:

  • Οι 9 συνεταιριστικές τράπεζες που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα διαθέτουν ένα δίκτυο 85 καταστημάτων, μικρού μεγέθους που κατέχουν μόλις το 1% της αγοράς πιστώσεων, με συνολικές χορηγήσεις περίπου 2 δισ. ευρώ.
  • Το σύνολο του ενεργητικού τους είναι 2,6 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις τους 2,1 δισ. ευρώ και τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά τους ανέρχονται σε μόλις περίπου 260 εκατ. ευρώ.
  • Συνολικά απασχολούν 905 άτομα και διαθέτουν 173 χιλιάδες συνεταίρους – μεριδιούχους.

Στον αντίποδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, το μερίδιο των συνεταιριστικών τραπεζών σε δάνεια και καταθέσεις ανέρχεται σε περίπου 20% της συνολικής τραπεζικής δραστηριότητας, με το αντίστοιχο ποσοστό σε ορισμένες χώρες να προσεγγίζει ή και να ξεπερνά το 30%.

Συνολικά, το ενεργητικό των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ευρώπη ξεπερνά τα 7 τρισ. ευρώ, με τις χορηγήσεις να ανέρχονται σε περίπου 4,1 τρισ. ευρώ και τις καταθέσεις σε περίπου 3,6 τρισ. ευρώ.

«Διατυπώνονται απόψεις, όχι μόνο λανθασμένες, αλλά και παράλογες για δήθεν μη χρησιμότητα των συνεταιριστικών τραπεζών, όταν η υπερσυγκέντρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα ενέχει κινδύνους ευστάθειας» είπε όμως ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τις συνεταιριστικές τράπεζες «σε πορεία καταστροφής και περιθωριοποίησης» και τις στήριξε από την πρώτη στιγμή.

  • «Οι συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας, όχι μόνο δεν είναι υπολείμματα του παρελθόντος αλλά συνιστούν πρόδρομες μορφές οργάνωσης του μέλλοντος», είπε σχετικά.

“Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 59% κατά μέσο όρο και κάλυψη από προβλέψεις περίπου 42%” απάντησε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Μητράκος.

Οι αριθμοί είναι χειρότεροι από τα μέσα επίπεδα του τραπεζικού κλάδου (48,5% και 49% αντίστοιχα για τις καθυστερήσεις και την κάλυψη).

Σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας, οι σχετικοί δείκτες των συνεταιριστικών τραπεζών υστερούν κατά περίπου 5% σε σύγκριση με τις εμπορικές τράπεζες. «Η επιτυχής δραστηριοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών σε νέες χρηματοδοτήσεις απαιτεί τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή τους θωράκιση, ζήτημα κομβικό για εποπτικούς λόγους» είπε ο κ. Μητράκος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here