Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 69,03% του μετοχικού κεφαλαίου.

Tο ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 70,43% δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία. Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η πρόωρη λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2022 (όροι προγράμματος: αγορές μέχρι 7.000.000 μετοχών – κατώτατο όριο τιμής μετοχής: Ευρώ 8 – ανώτατο όριο τιμής μετοχής: Ευρώ 23 – διάρκεια από 08.07.2022 μέχρι 24.05.2024).

Θέμα 2: Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Οι όροι του νέου προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Διάρκεια: 20.10.2023 – 30.05.2025.

Μέγιστος Αριθμός ιδίων Μετοχών για αγορά: 5.000.000. Κατώτατο όριο τιμής μετοχής: Ευρώ 8. Ανώτατο όριο τιμής μετοχής: Ευρώ 31.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ