γράφει ο Κώστα Σιαμπράκος

Με απόλυτο οδηγό τον όγκο εισροών, η αξία του Ενεργητικού προσέγγισε τα 11 δις €, ήδη την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές θα την έχει ξεπεράσει με περίσσεια άνεση, με αποτέλεσμα η χρονιά που διανύουμε επάξια πλέον να χαρακτηρίζεται ως το “χρυσό έτος” της τελευταίας 20ετίας, για τον Ελληνικό Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Αναλυτικότερα, από την έναρξη του έτους, το Ενεργητικό καταγράφει άνοδο της τάξεως του +35,82%, με απόλυτη αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 2,899 δις € και έχει διαμορφωθεί στα 10,993 δις €.

Ο ρυθμός ενίσχυσης των μεριδίων αγγίζει το +29,03%, η δε αξία των εισροών ανέρχεται στα 2,239 δις €.

Με τον “εξωπραγματικό” βαθμό έντασης εισροών προς άνοδο κεφαλαιοποίησης στο 77,25%, η φετινή χρονιά καταδεικνύει την απόλυτη επιστροφή των μεριδιούχων στον Θεσμό των Α/Κ – κάτι για το οποίο οι ΑΕΔΑΚ “παλεύουν” με πολύ κόπο την τελευταία 20ετία, ειδικότερα (μάλιστα) όσες παρέμειναν και άντεξαν στα χρόνια της 10ετούς Ελληνικής χρηματοοικονομικής κρίσης. Το 2021 τις δικαίωσε και ελπίζουμε να έπεται συνέχεια.

Ουσιαστικά μέσα σε ένα έτος, ο Θεσμός κάλυψε απώλειες 12 ετών, καθώς σε αυτά τα επίπεδα το Ενεργητικό ήταν στις 4/9/2009. Ένα ακόμη πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι η σύνθεση της συνολικής αγοράς σήμερα είναι πιο “υγιής” σε σχέση με τότε.

Χρησιμοποιούμε την λέξη “υγιής” με την έννοια του επιμερισμού των κεφαλαίων σε κατηγορίες Α/Κ με σαφή επενδυτικό σκοπό και όχι σε Α/Κ χρηματαγοράς. Τούτο διότι τότε, τα λεγόμενα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων κατείχαν σε μερίδιο αγοράς το 20% του συνολικού Ενεργητικού, ενώ σήμερα τα (σχεδόν) παρόμοια ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ, μόλις, το 3%.

Εύλογο είναι τόσο ο Θεσμός, όσο και οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν (οι ΑΕΔΑΚ) φέτος να έχουν διάπλατα χαμόγελα.

Όμως, η πραγματικότητα είναι ακόμη σκληρή και ο δρόμος πολύ μακρύς, καθώς χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη ένταση εργασίας, σε συνδυασμό με ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς παράγοντες – τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις αγορές του εξωτερικού – για να μπορέσει ο Θεσμός να επανέλθει σε αξία Ενεργητικού προ κρίσης Lehman Brothers:

στις 15/9/2008 το Ενεργητικό άγγιζε τα 18,019 δις € ή (αν θέλετε) στις 31/12/2007 τα 24,529 δις €.

Φυσιολογικό τα εν λόγω νούμερα να μας γεμίζουν κατήφεια, αλλά ας ελπίσουμε ότι το 2021 θα είναι το έτος οδηγός που θα μας “ταξιδέψει” προς αυτές τις αξίες τα επόμενα χρόνια…

Η συνεισφορά της εβδομάδας που διανύσαμε στα παραπάνω ήταν ενίσχυση Ενεργητικού κατά,0,40%, μεριδίων 0,27% και εισροές αξίας 39,343 εκατ. €.

Η μέση απόδοση της αγοράς κυμάνθηκε στο 0,22%, με τις 11 κατηγορίες των Α/Κ να καταγράφουν ζημιές και τις 8 κέρδη.

Την υψηλότερη μέση αρνητική απόδοση υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -1,13%, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -0,97% και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυσσόμενων Χωρών με -0,88%. Αντιθέτως, σε μέση θετική απόδοση ηγήθηκαν τα Funds of Funds Μετοχικά με 1,96%, τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 1,95% και τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με 1,66%.

Η μεγαλύτερη αξία εισροών έλαβε χώρα στα Funds of Funds Μικτά με 16,704 εκατ. €, στα Μικτά Α/Κ με 12,463 εκατ. €, στα Funds of Funds Μετοχικά με 8,364 εκατ. € και στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,755 εκατ. € (με την κατηγορία να έχει εισέλθει σε τροχιά εισροών τις τελευταίες εβδομάδες).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 09-11-21 09-11-21 09-11-21
Κατηγορία(ες)   16-11-21 16-11-21 16-11-21 16-11-21 16-11-21
Funds of Funds Μετοχικά 39 715.954.677 135.474.828 3,11% 0,52% 1,96%
Funds of Funds Μικτά 43 1.766.867.480 393.896.725 1,56% 0,92% 0,84%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 78.974.806 6.463.747 0,26% 0,31% -0,05%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 333.534.195 48.455.887 -0,71% -1,03% -0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 3 41.638.910 3.326.164 2,37% 0,25% 1,95%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 20 177.235.967 25.234.278 2,03% 0,60% 1,40%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 7 11.242.464 6.155.901 0,46% 0,15% -1,13%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 2 33.258.518 10.221.315 -1,27% -0,65% -0,97%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 5 27.336.720 2.974.334 3,91% 2,24% 1,66%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 41 1.367.274.127 509.288.617 -0,44% 0,00% -0,51%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 66.059.076 15.323.871 1,92% 1,28% 0,86%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 50 2.496.194.853 285.689.949 0,32% 0,32% -0,11%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 41 708.295.909 153.538.594 -0,08% -0,16% 0,20%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 45 2.094.776.767 305.821.000 -0,37% 0,33% -0,52%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 10 495.971.791 124.027.166 -0,49% -0,01% 0,03%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών 1 3.647.851 412.088 -1,21% -0,34% -0,88%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 8 152.985.906 30.091.835 -0,27% -0,07% -0,25%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 313.178.534 221.453.302 0,01% 0,19% -0,18%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 11 108.794.244 9.485.462 -0,13% -0,25% -0,11%
ΣΥΝΟΛΑ 349 10.993.222.793 2.287.335.062 0,40% 0,27%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here