Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου για την αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Περίοδος : 16/11/2021 – 23/11/2021       

Οι ανησυχίες για το νέο κύμα έξαρσης της πανδημίας στην ήπειρο και οι φόβοι για την έναρξη γενικευμένων lockdown ανά χώρα, σε συνδυασμό με την εμμονή του υψηλού πληθωρισμού και των τιμών ενέργειας, ήταν οι κύριες αιτίες που οδήγησαν σε έντονες ρευστοποιήσεις τίτλων και σε αρνητικές αποδόσεις στην εβδομάδα που διανύσαμε.

Σε πολλές περιπτώσεις οι ρευστοποιήσεις αυτές κρίνονται ως φυσιολογικές, με την έννοια της κατοχύρωσης κερδών, καθώς δεν πρέπει να λησμονούμε τα αλλεπάλληλα θετικά ρεκόρ σε αρκετούς διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Ως προς την Ελληνική αγορά, όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά, καταδεικνύοντας την αδυναμία της να διατηρήσει μία σχετική αυτονομία έναντι των ξένων αγορών και βέβαια να αναδείξει (για ακόμη μία φορά) τον ‘κακό της δαίμονα”, που την παροτρύνει σε αδιαφορία της στις θετικές ειδήσεις (εσωτερικές ή εξωτερικές), ενώ αντιθέτως να αφομοιώνει και να ακολουθεί κατά πόδας τα αρνητικά νέα  και την υποχώρηση των διεθνών δεικτών.

Ως εκ τούτου, η όποια προσπάθεια διατήρησης του Γενικού Δείκτη του ΧΑ σε επίπεδα άνω των 900 μονάδων κατέρρευσε – και πάλι – σαν “καρυδότσουφλο”.

  • Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το Ενεργητικό να καταγράψει μικρές απώλειες -0,29% και να διαμορφωθεί στα 10,961 δις €.

Κρίμα, καθώς στη διάρκεια της εβδομάδας είχε ξεπεράσει σε αξία τα 11 δις €, σημειώνοντας μάλιστα υψηλό έτους στις 19/11 τα 11.051 δις €.

Ευελπιστούμε .ότι σύντομα θα ανακτήσει αυτά τα επίπεδα…

Οι εβδομαδιαίες απώλειες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες εάν δεν υπήρχε η διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος εκ μέρους των μεριδιούχων, που οδήγησε σε νέες εισροές, αξίας 43,651 εκατ. € (με παράλληλη αύξηση μεριδίων 0,31%).

Όπως είναι κατανοητό, η υποχώρηση του Ενεργητικού οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στη μέση αρνητική απόδοση -0,87% της αγοράς. Από τις 19 κατηγορίες των Α/Κ μόνον 3 διασώθηκαν με οριακά θετικό πρόσημο μέσης απόδοσης: τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή (0,11%), τα Funds of Funds Ομολογιακά (0,08%) και τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών (0,06%).

Τις εν λόγω κατηγορίες περισσότερο τις βοήθησε η πτώση του Ευρώ  έναντι αρκετών νομισμάτων, παρά αυτή καθαυτή η κίνηση των ομολογιακών τίτλων.

Από τις 16 κατηγορίες που κατέγραψαν μέση αρνητική απόδοση, ξεχώρισαν τα

  • Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -4,84%,
  • τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,95%,
  • τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -1,92%,
  • τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με -1,86%
  • τα Funds of Funds Μετοχικά με -1,11% (και εδώ, οι ισοτιμίες συγκράτησαν τις απώλειες σε αρκετές περιπτώσεις).

Ως προς τις εισροές “ο χορός καλά κρατεί”, με τις 13 κατηγορίες να καταγράφουν θετικό τελικό ισοζύγιο συναλλαγών και τις 6 αρνητικό.

Ο μεγαλύτερος όγκος εισροών έλαβε χώρα στα Funds of Funds Μικτά με 19,629 εκατ. €, στα Μικτά Α/Κ με 11,109 εκατ. €, στα Funds of Funds Μετοχικά με 9,371 εκατ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 2,230 εκατ. € και στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,066 εκατ. €.

Στον αντίποδα, τις εντονότερες εκροές υπέστησαν τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 1,130 εκατ. €, τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 737 χιλ. € και τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου με 367 χιλ. €.

Ως προς τα μερίδια αγοράς έναντι του Ενεργητικού, η κατάταξη της πρώτης 5άδας έχει διαμορφωθεί: Μικτά Α/Κ 22,66%, Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 19,08%, Funds of Funds Μικτά 16,23%, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 12,25% και Funds of Funds Μετοχικά 6,54%.

                                          

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 16-11-21 16-11-21 16-11-21
Κατηγορία(ες)   23-11-21 23-11-21 23-11-21 23-11-21 23-11-21
Funds of Funds Μετοχικά 39 717.333.004 136.073.349 0,19% 0,44% -1,11%
Funds of Funds Μικτά 43 1.779.139.619 398.134.150 0,69% 1,08% -0,43%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 79.374.705 6.490.812 0,51% 0,42% 0,08%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 334.363.284 48.575.854 0,25% 0,25% -0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 3 41.711.724 3.338.442 0,17% 0,37% -0,41%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 20 176.929.591 25.256.486 -0,17% 0,09% -0,93%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 7 10.537.579 6.108.483 -6,27% -0,77% -4,84%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 2 32.611.152 10.224.669 -1,95% 0,03% -1,95%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 5 27.399.926 3.001.248 0,23% 0,90% -0,77%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 41 1.342.715.249 509.695.674 -1,80% 0,08% -1,92%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 65.107.342 15.494.854 -1,44% 1,12% -1,86%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 50 2.483.939.136 286.522.667 -0,49% 0,29% -0,86%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 41 707.481.406 153.139.543 -0,11% -0,26% 0,11%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 45 2.091.587.561 307.313.343 -0,15% 0,49% -0,30%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 10 494.667.801 124.018.708 -0,26% -0,01% 0,06%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών 1 3.595.948 409.744 -1,42% -0,57% -0,86%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 8 152.865.119 30.155.405 -0,08% 0,21% -0,05%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 311.603.062 220.930.805 -0,50% -0,24% -0,27%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 11 108.167.107 9.456.804 -0,58% -0,30% -0,25%
ΣΥΝΟΛΑ 349 10.961.130.315 2.294.341.042 -0,29% 0,31%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here