Συνθετικές τιτλοποιήσεις, ύψους 5,4 δισ. ευρώ, έχουν “τρέξει” το τελευταίο διάστημα οι τραπεζες, “θωρακίζοντας” τα κεφάλαιά τους, τόσο για εποπτικούς σκοπούς, όσο και για να απορροφήσουν μελλοντικούς κραδασμούς.

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε το project Ermis (1 και 2), συνολικού ύψους 1,8< δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η τράπεζα απέκτησε ασφάλιστρο προστασίας έναντι πιστωτικών ζημιών επί τμήματος του επίμαχου χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει «πράσινα» δάνεια μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, με τη μορφή χρηματοοικονομικής εγγύησης. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, μειώνει το σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά 1,2 δισ. ευρώ, με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου 200 εκατ. ευρώ ή 65 μονάδες βάσης. Για το αμέσως προσεχές διάστημα έχει δρομολογήσει ακόμη μία συνθετική τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων δανείων SMEs (project Ermis 3) που θα οδηγήσει, επίσης, σε μείωση σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τους κεφαλαιακούς δείκτες κατά το ισόποσο των περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Μία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 1,9 δισ. ευρώ (project Aurora) που συμφωνήθηκε με τους Christofferson, ως κύριο επενδυτή, το επενδυτικό κεφάλαιο AnaCap

Financial (AnaCap), καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) ολοκλήρωσε και η Alpha Bank. Η συγκεκριμένη, μάλιστα, έλαβε και διάκριση ως η πλέον καινοτόμος και επιδραστική συμφωνία του είδους της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το 2021 από το περιοδικό EMEA Finance. Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Alpha Bank κατά 1,2 δισ. ευρώ και την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και στη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Τέλος, η Eurobank ολοκλήρωσε δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με την κωδική ονομασία Waive I και II. Ειδικότερα, η πρώτη, ύψους ενός δισ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε μέσω της διάθεσης του μεσαίου τμήματος τιτλοποίησης στην Magnetar Capital, με την τελευταία να εγκαινιάζει με τον τρόπο αυτό την παρουσία της στην χώρα μας. Η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων της τράπεζας κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών της κεφαλαίων. Η δεύτερη περιλαμβάνει, επίσης, ενήμερα δάνεια προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους 700 εκατ. ευρώ, φέρει, ωστόσο, την εγγύηση της ΕΤΕπ. Το όφελος για την Eurobank
μεταφράζεται σε ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here