Η Τράπεζα, μέσω των εγγυήσεων του ΕΤαΕ, διευρύνει τη στήριξη προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης με στόχευση σε τρεις θεματικούς πυλώνες

Η Alpha Bank, πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της χώρας μας, προχώρησε στην υπογραφή Επιχειρησιακής Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη συμμετοχή της στο Ταμείο InvestEU, που αφορά επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) συνολικού ύψους €400 εκατ. στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Μέσω της υπογραφής της Συμφωνίας, η Alpha Bank αποκτά τη δυνατότητα να διοχετεύσει πόρους του Ταμείου σε Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) καθώς και σε Μικρού Μεγέθους Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Επιχειρήσεις (Small Mid-Caps) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, με στόχευση σε τρεις θεματικούς πυλώνες:

▪ Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση (“SME Competitiveness”).
▪ Την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την υιοθέτηση «πράσινων» πρακτικών (“Sustainability”).
▪ Την ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και την αναβάθμιση της λειτουργίας των
επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης ψηφιακών καινοτόμων τεχνολογιών (“Innovation and Digitalisation”).

Η τελετή υπογραφής της σύμβασης εγγύησης με το ΕΤαΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), Ορέστη Καβαλάκη, του Ανώτερου Περιφερειακού Εκπροσώπου του ΕΤαΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο, Γιώργου Πάσσαρη και του Chief Wholesale Banking του Ομίλου Alpha Bank, Γιάννη Εμίρη.

Με την ενεργοποίηση των εγγυητικών μηχανισμών του ΕΤαΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας κράτους-μέλους του InvestEU, διευρύνεται η χρηματοδοτική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και επιπλέον προσφέρονται ιδιαιτέρως ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης, καθώς οι τελικοί δικαιούχοι επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος στις επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις είτε μέσω παροχής μειωμένων εξασφαλίσεων, είτε μέσω ευνοϊκότερης τιμολόγησης. Επιπλέον, η διάρκεια αποπληρωμής της χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει, ανάλογα με το είδος της, έως τα 11 χρόνια, ενώ παρέχεται ευέλικτο πρόγραμμα αποπληρωμής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ροές της επιχείρησης.

Ο Chief Wholesale Banking του Ομίλου Alpha Bank, Γιάννης Εμίρης, δήλωσε σχετικά:

«Η Επιχειρησιακή Συμφωνία της Alpha Bank με το ΕΤαΕ, με το οποίο διατηρούμε πολυετή, αποδοτική συνεργασία, επιτρέπει τη συμμετοχή μας στο Ταμείο InvestEU, προσφέροντάς μας ένα σημαντικό νέο εργαλείο στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αξιοποιώντας τις εγγυήσεις του ΕΤαΕ, όχι μόνο αυξάνουμε τη “δύναμη πυρός” που έχουμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, αλλά επιπλέον αποκτούμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Αποδεικνύουμε, έτσι, για ακόμα μία φορά ότι βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξέλιξή τους και κάνοντας πράξη τον σκοπό της Alpha Bank, που είναι να “Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο”».

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν το www.alpha.gr ή το Δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank.

Οι παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU, που έχει συσταθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Πρόγραμμα NextGenerationEU με την οικονομική στήριξη της Ελλάδας μέσω της συνιστώσας της Ελλάδας στο Ταμείο InvestEU (InvestEU Member State Compartment for Greece), με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ