Για δεύτερο συνεχόμενο έτος οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ ανερχόμενες στο ποσό των €33,8 δις. το 2019.

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 07.02.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές της Ελλάδας το Δεκέμβριο 2019 σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 10,7%, δηλαδή €276,2 εκατ. και ανήλθαν σε €2.868,8 εκατ., έναντι €2.592,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Σε μικρότερο βαθμό ενισχύθηκαν οι εισαγωγές καθώς διαμορφώθηκαν σε €4.422,7 εκατ. έναντι €4.267,4 το Δεκέμβριο 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €155,3 εκατ., δηλαδή 3,6%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €120,9 εκατ., δηλαδή 7,2% και διαμορφώθηκε σε €1.553,9 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Δεκέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Δεκ 19

Δεκ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

2.868,8

2.592,6

276,2

10,7%

Εισαγωγές

4.422,7

4.267,4

155,3

3,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.553,9

-1.674,8

-120,9

-7,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Συνολικά για το 2019, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0%, δηλαδή κατά €329,1 εκατ. και ανήλθαν στο ποσό των €33.800,7 εκατ. για πρώτη φορά στην ιστορία, καταρρίπτοντας την επίδοση των €33.471,6 εκατ. του 2018. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €55.521,0 εκατ. έναντι 54.119,7 εκατ. το 2018, με την αύξηση να ανέρχεται σε €1.401,3 εκατ., δηλαδή 2,6%, ενώ η σημαντική ενίσχυση των εισαγωγών είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €1.072,2 εκατ., δηλαδή 5,2%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε €21.720,3 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Δεκ 19

Ιαν-Δεκ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

33.800,7

33.471,6

329,1

1,0%

Εισαγωγές

55.521,0

54.119,7

1.401,3

2,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-21.720,3

-20.648,1

1.072,2

5,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές πετρελαιοειδών παρουσίασαν μείωση κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν σε €10.563,1 εκατ. έναντι €11.269,2 εκατ. το 2018, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνολική επίδοση των ελληνικών εξαγωγών. Τα βιομηχανικά προϊόντα σημείωσαν μείωση εξαγωγών κατά €229,5 εκατ., δηλαδή 4,4% και διαμορφώθηκαν σε €5.021,7 εκατ., ενώ αρνητική συνεισφορά είχανε και οι εξαγωγές λιπών και ελαίων, καθώς μειώθηκαν κατά €272,9 εκατ., δηλαδή 39,4% και ανήλθαν σε €419,5 εκατ. Αντίθετα, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές τροφίμων κατά €209,7 εκατ., δηλαδή 4,6%, χημικών προϊόντων κατά €610,9 εκατ., δηλαδή 17,5%, μηχανημάτων και οχημάτων κατά €240,4 εκατ., δηλαδή 8,2%, διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά €521,1 εκατ., δηλαδή 22,4%, πρώτων υλών κατά €107,0 εκατ., δηλαδή 7,8% και ποτών και καπνών κατά €25,3 εκατ., δηλαδή 3,5%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Δεκ 19

Ιαν-Δεκ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

5.021,7

5.251,2

-229,5

-4,4%

Τρόφιμα

4.805,6

4.595,9

209,7

4,6%

Χημικά

4.104,5

3.493,6

610,9

17,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

3.172,7

2.932,3

240,4

8,2%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.842,9

2.321,8

521,1

22,4%

Πρώτες Ύλες

1.481,1

1.374,1

107,0

7,8%

Ποτά-Καπνά

747,3

722,0

25,3

3,5%

Λίπη-Έλαια

419,5

692,4

-272,9

-39,4%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018/2019

image002.png

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Η εικόνα παραμένει αμετάβλητη αναφορικά με τις χώρες που αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, καθώς το 56,0% προορίζεται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 44,0% για Τρίτες Χώρες, με τα αντίστοιχα ποσοστά το 2018 να είναι 52,9% για τις χώρες της ΕΕ και 47,1% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της ΕΕ απορροφούν το 68,1% των ελληνικών εξαγωγών και οι Τρίτες Χώρες το 31,9% με τα αντίστοιχα ποσοστά του 2018 να είναι 67,6% για τις χώρες της ΕΕ και 32,4% για τις Τρίτες Χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here