Η «Folli Follie» ανακοίνωσε ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2096/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη αιτήσει της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας αποτελούμενη από τα τρέχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Γεώργιο Σάμιο, Γεώργιο Ιωαννίδη, Παναγιώτη Αλεξάκη, Περικλή Δοντά, Γεώργιο Μομφερράτο, Ηλία Πεντάζο, Γεώργιο Σιγανίδη και Haolei Zhang, με αποκλειστικό έργο, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας μέχρι την επίτευξη εξυγίανσής της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 17 Νοεμβρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ – Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

4. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

6. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

8. HAOLEI ΖHANG – Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here