Η «AVE A.E.» ενημερώνει με την παρούσα ότι υπέγραψε την 15η Φεβρουαρίου 2021 με την εταιρεία «FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία δεν συνιστά εταιρεία του Ομίλου της Διασπώμενης (εφεξής η «Επωφελούμενη»), Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων «Allou Fun Park» και «Kidom», που λειτουργούν στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, δια απορρόφησης από την Επωφελούμενη.

Ακολούθως, το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης υπεβλήθη από εκάστη συμβαλλόμενη εταιρεία στις, κατ’ άρθρον 60 παρ. 1 του ν. 4601/2019, διατυπώσεις δημοσιότητας.

  • Επί της ουσίας, τώρα ξεκινά η διαδικασία αποεπένδυσης της AVE από την ζημιογόνο δραστηριότητα των «Allou Fan Park» και «Kidom» που λειτουργούν στον Ρέντη. Τα δύο πάρκα θα αποκτηθούν από την Funtastic Land Mονοπρόσωπη ΕΠΕ του κ Γεωργόπουλου.

Ο κ. Βασίλης Γεωργόπουλος ήταν από τους βασικούς μετόχους της εισηγμένης AVE .

Mετά τη συναλλαγή, η AVE θα αποκτήσει το 29,57% της  Funtastic Land και ο Β. Γεωργόπουλος θα ελέγχει το 70,43%.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ, καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 63 του ν. 4601/2019, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ώστε να τεθούν υπόψη των μετόχων ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει την απόσχιση κλάδου.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου της Εταιρείας τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων, σύμφωνα με τον νόμο, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της Επωφελούμενης, καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της απόσχισης κλάδου ολοκληρώνεται και επέρχονται τα εκ του νόμου αποτελέσματα κατά τον χρόνο καταχώρισης της συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης κλάδου, θα εκδοθούν από την Επωφελούμενη, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του κλάδου σε αυτή, οι νέοι τίτλοι μετοχών και θα παραδοθούν στη Διασπώμενη.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here