της Νάντιας Σταυροπούλου

Η Αυτοδιοίκηση σήμερα καλείται να παίξει έναν καθοριστικό αναπτυξιακό ρόλο, τόσο σε επίπεδο θεσμικής αποκέντρωσης (αρμοδιοτήτων, πόρων και ευθυνών από το κεντρικό κράτος), όσο και σε επίπεδο ουσιαστικής συμβολής της στην προσπάθεια της χώρας για οικονομική ανάκαμψη.

Με γνώμονα τα παραπάνω, θα δούμε σε μορφή παραδειγμάτων, σε ποιούς τομείς μπορεί η Αυτοδιοίκηση να συμβάλει και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αξιοποιώντας και τις δυνατοτητες που μας δίνουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά φυσικά και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς από την ΕΕ ήδη δίνεται έμφαση στην χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων με κεντρικό πυλώνα υλοποίησης την Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο ψηφιακής πολιτικής, με παράδειγμα τα Regional Innovation Hubs με ορίζοντα καθολικής εφαρμογής το 2020.

***

Εφ όσον η αυτοδιοίκηση είναι μέχρι τώρα συνυφασμένη με την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, ας δούμε, ή μάλλον ας φανταστούμε πόσο πιο εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα, θα είναι να χορηγείται στον πολίτη-δημότη ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό από τον Δήμο του, εαν αναπτύξουμε την ψηφιακή πολιτική με κατάλληλες υποδομές, εάν αξιοποιήσουμε τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία και εάν επιμορφώσουμε πολίτες και υπαλλήλους. Ή ακόμα, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς Αρχές, το ίδιο ψηφιακό πιστοποιητικό με τον ίδιο τρόπο να χορηγείται από την αυτοδιοίκηση στην αιτούσα Αρχή χωρίς παρέμβαση πολίτη/δημότη, στο πλαίσιο υλοποίησης της περίφημης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

***

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης προς τους δημότες, εντάσσεται και η πολιτική προστασία των δημοτών. Έτσι, σύμφωνα και με σχετική πρότασή μου, με την βοήθεια και των δυνατοτήτων της πληροφορικής και της ρομποτικής (drones) μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της μέριμνας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ελέγχου των περιοχών, συντονισμού των αρμόδιων φορέων, καταστολής δυσμενών καταστάσεων.

***

Στον Τομέα της αειφόρου Ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών πάλι σύμφωνα με σχετικές μου προτάσεις σε πλαίσιο ΕΣΠΑ κυρίως στην ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, μέσα από την ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας του Πολιτισμού και Τουρισμού σε επίπεδο τοπικής ψηφιακής πολιτικής (με στόχο την ενίσχυση του τοπικού brand name) με παροχή πληροφοριών σε επίπεδο δήμων ή περιφερειών σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος όπως πολιτισμός, τουρισμός, εκδηλώσεις, αξιοθέατα, τοπικά προιόντα, χάρτες κλπ., με χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση προηγμένων μεθόδων marketing και με την ουσιαστική συμβολή βέβαια της Αυτοδιοίκησης, η οποία καλείται να παίξει έναν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο. Όπως λοιπόν οι επιτυχημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες όσο καλύτερα κάνουν την δουλειά τους αφουγκραζομενες τις ανάγκες του πελάτη και αποκτούν την εμπιστοσύνη, την αναγνωρισιμότητα, και την αύξηση της πελατείας τους, έτσι και η αυτοδιοίκηση θα έχει το ίδιο καλό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας συνολικά στο μεγαλύτερο κομμάτι υπηρεσιών όπου εντάσσονται, ( τον τουρισμό στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το παράδειγμα), με συνεισφορά στο οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού της χώρας, αλλά και σε σύγκριση της δυναμικής του τουρισμού της χώρας μας σε παγκόσμια κλίμακα.

***
Ψηφιακή πολιτική, αυτοδιοίκηση, και αειφόρος Ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, μέσα από την ενίσχυση της νεανικής αγροτικής επιχειρηματικότητας. Γίνεται; Σύμφωνα με πρότασή μου στο 1ο κοινό συνέδριο ΚΕΔΕ – ΕΝΠΕ, με την αξιοποίηση και αναβάθμιση εγκαταλελειμμένων αγροτικών οικισμών ανά περιφέρεια, που ενδείκνυνται ώστε να αποτελέσουν έδρες νεανικής αγροτικής και γιατί όχι καινοτόμου Αγροτικής επιχειρηματικότητας, που θα δώσουν διέξοδο στους άνεργους νέους της περιφέρειας και θα λειτουργούν σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής. Και εδώ, με την βοήθεια της τεχνολογίας, της έρευνας και των συναφών επιστημών τα smart enterprise villages θα μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες αειφόρου ανάπτυξης, όπου με την ουσιαστική συμβολή της αυτοδιοίκησης (σε ρόλο manager τα πρώτα χρόνια) ,θα παράγονται αγροτικά προϊόντα τα οποία

  • α) με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας θα μπορούν να προωθούνται μέσω e-marketing και να αυξάνεται η ζήτηση και οι πωλήσεις τους, αλλά και
  • β) με την βοήθεια της ρομποτικής να διευκολύνεται σε κάποια στάδια η διακίνηση τους.

***

Και τέλος, Ψηφιακή πολιτική, αυτοδιοίκηση, και αειφόρος Ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (που είναι ο 4ος πιο σημαντικός παράγων ανάπτυξης μετά την γη,την εργασία και το κεφάλαιο και ακολουθεί ο πολιτισμός και η δημιουργία) .
Και εδώ η αυτοδιοίκηση με παροχή ειδικών θεματικών σεμιναρίων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, θα μπορούσε να συμβάλλει στην μείωση των ανέργων και στην δημιουργία επιτυχημένων Start-ups, που σύμφωνα με το θέμα της εκδήλωσης μας θα μπορούν ειτε να εντάσσονται στον χώρο της ψηφιακής πολιτικής, είτε να προωθούνται από αυτόν.
Με βασική προυπόθεση βέβαια την υλοποίηση των σχετικών παράλληλων προτάσεών μου σε πιο κεντρικό επίπεδο -Για έμφαση στον οικονομικό αλφαβητισμό με την ένταξη της επιχειρηματικότητας στην β’θμια εκπαίδευση, πρότασή μου προς European Union of Women και Νέα Δημοκρατία Τομ.Παιδείας (υιοθετήθηκε ) -Για έμφαση στην στήριξη και προαγωγή της υγιούς επιχειρηματικότητας ιδίως των μεγάλων επιχειρήσεων με δημιουργία πυλώνων διασφάλισης της υγιούς ανάπτυξης τους, καθώς η πορεία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και έχει αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας.

***

Και αν τελικά, αφού είναι σίγουρο ότι τρεις δυνάμεις δεν μπορει ο άνθρωπος να σταματήσει: την αγάπη, τα φυσικά φαινόμενα και την πρόοδο – την εξέλιξη, τότε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης να εφαρμόσουμε την ψηφιακή πολιτική και να αξιοποιήσουμε όλες τις εξελίξεις που φέρνει η 4η βιομηχανική επανάσταση, με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο μέτρο, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα ει δυνατόν σε όλους τους τομείς.

Γιατί όπως αποτυπώθηκε στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν, εφαρμόζοντας ψηφιακή πολιτική σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, η αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

Κλείνοντας, να τονίσω το εξής: βλέποντας την αλλαγή από την 4η βιομηχανική επανάσταση να έρχεται, δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να την σταματήσουμε, αλλά αντίθετα, να δραστηριοποιηθούμε και να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, έτσι ώστε μέσα από την εκπαίδευση σε επαγγέλματα που μελλοντικά θα έχουν περισσότερη ζήτηση και μπορεί να τα υποστηρίξει η χώρα διαμορφώνοντας έτσι ανάλογα τον εργασιακό της χάρτη, αλλά και μέσα από και την εξοικείωση και σωστή χρήση των δυνατοτήτων της πληροφορικής στην διάσταση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η πολιτική προστασία, η τοπική ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα, η παροχή υπηρεσιών, και άλλοι, να έχουμε την προαγωγή των σχετικών επιστημών και τομέων, δηλαδή την εξέλιξή τους.

Γιατί, εφ όσον η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει επίκεντρό της την διευκόλυνση του ανθρώπου σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή του, με τον έξυπνο συνδυασμό γνώσης και χρήσης, θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο με την βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Όλα τα παραπάνω βέβαια, μπορούν να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν μόνο σε ένα περιβάλλον πολιτικής ελευθερίας και φιλελεύθερης οικονομίας, που έχει ως αφετηρία και επίκεντρο τον άνθρωπο, την υγιή επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και σε αυτούς που είναι στην υπηρεσία του πολίτη, όπως η Αυτοδιοίκηση.

{Η κα Νάντια Σταυροπούλου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης ΚΕΔΕ, Πολιτεύτρια-Υπ.Βουλευτής ΝΔ 2015
Επιτροπή Παιδείας & Απασχόλησης EUW
τ. Στέλεχος Διοίκησης Παν/μίου Μακεδονίας}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here