Πρόστιμα συνολικού ύψους 20.340.000 ευρώ και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά των κ.κ. Δημήτρη και Γιώργου Κουτσολιούτσου αποφάσισε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της απαγόρευσης χειραγώγησης της αγοράς μέσω των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της FOLLI FOLLIE για τη χρήση 2016.

Για την επιμέτρηση του προστίμου που επιβλήθηκαν στα δύο πρώτα πρόσωπα λήφθηκε υπόψη και το κέρδος που αποκόμισαν από τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών επί μετοχών της εταιρείας. Ειδικότερα, τα πρόστιμα που αποφάσισε χθες το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι τα εξής: 10.000.000 ευρώ στον κ. Δημήτρη Κουτσολιούτσο του Γεωργίου, πρώην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 5.000.000 ευρώ στον κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο του Δημητρίου, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και νυν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 4.500.000 ευρώ στον κ. Ιωάννη Μπεγιέτη, πρώην οικονομικό διευθυντή του υποομίλου της θυγατρικής FF Group Sourcing Limited της εταιρείας στην Ασία, 120.000 ευρώ στην κ. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, πρώην αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και πρώην εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Τα εν λόγω πρόσωπα είχαν σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ. προβεί σε χειραγώγηση της αγοράς, καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκατ. ευρώ περίπου που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση του 2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here