Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό της αποζημίωσης, προβλέπεται από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο η διαδικασία της διαιτησίας

Από την Έλενα Ερμείδου

Η έννοια της πραγματογνωμοσύνης είναι ευρεία. Ανάλογα με τον σκοπό και το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, εμπλέκονται διαφόρων ειδών επιστημονικά πεδία και ειδικότητες. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές μεταξύ μιας πραγματογνωμοσύνης που εξετάζει ένα αεροπορικό ατύχημα, εκείνης που εξετάζει τη γνησιότητα μιας υπογραφής ενός σημαντικού συμβολαίου ή της πραγματογνωμοσύνης που ασχολείται με τα αίτια κατάρρευσης μιας γέφυρας.

Σε ό,τι αφορά στον ασφαλιστικό κλάδο και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι πραγματογνωμοσύνες –ασφαλιστικές πραγματογνωμοσύνες σε σχέση με την ευρεία έννοια– σχετίζονται με εξέταση και εκτίμηση ζημιών ή απωλειών και καθορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης. Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία, ο σκοπός της πραγματογνωμοσύνης είναι ασφαλιστικού περιεχομένου και προορίζεται για ασφαλιστική χρήση, δεδομένου του ότι αναφέρεται σε καθορισμό ασφαλιστικής αποζημίωσης. Παράλληλα, μέσα από τη νομοθεσία καθορίζεται και το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, το οποίο σχετίζεται με την οικονομική αποτίμηση των ασφαλισμένων ζημιών και απωλειών. Επιπλέον, οι πραγματογνώμονες ενεργούν αμερόληπτα, ανεξάρτητα και χωρίς προκατάληψη.

Οι ασφαλιστικοί κλάδοι είναι αρκετοί και διαφορετικοί και συμπεριλαμβάνουν ασφαλίσεις προσώπων (συνταξιοδοτικές, νοσοκομειακές ασφαλίσεις κ.λπ.), ασφαλίσεις περιουσίας, ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, ταξιδιωτικές ασφαλίσεις κ.λπ. Οι ασφαλιστικές πραγματογνωμοσύνες, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, σχετίζονται κατά βάση με τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υλικές ζημιές με ή όχι συνεπακόλουθη απώλεια κερδών –στις υλικές ζημιές συμπεριλαμβάνονται τα τροχαία, αεροπορικά, σιδηροδρομικά και ναυτικά ατυχήματα–, σωματικές βλάβες ή θάνατος ή αμιγώς οικονομικές απώλειες.

Ανάλογα με τον ασφαλιστικό κλάδο, τις προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αλλά και το ύψος της οικονομικής αξίωσης για αποζημίωση, επιλέγεται ή όχι ανάθεση διερεύνησης της υπόθεσης σε πραγματογνώμονα.

Πάντως, ως γενικό κανόνα, θα λέγαμε πως κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οι ζημιές αποζημιώνονται κατόπιν πραγματογνωμοσύνης.

Έρευνα συνθηκών και προσδιορισμός ατυχήματος

Γενικά μιλώντας, η έρευνα ατυχήματος είναι κάτι παραπάνω από επάγγελμα. Είναι περισσότερο τέχνη, παρά επιστήμη, και απαιτεί μεγάλη αφοσίωση και χρόνο. Χρειάζεται συνεχή μελέτη και ανάλυση των πληροφοριών του ατυχήματος.

Όπως είδαμε και πιο πάνω, ο σκοπός της πραγματογνωμοσύνης και το αντικείμενο αυτής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο της έρευνας. Ακόμη κι αν το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης παραμένει το ίδιο, όταν αλλάζει ο σκοπός της πραγματογνωμοσύνης, μεταβάλλονται σημαντικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here