Ο Ελληνικός Σύλλογος Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών ζημιών ανακοινώνει πως ξεκίνησε την λειτουργία του.

O Ελληνικός σύλλογος πραγματογνωμόνων και διακανονιστών ζημιών (Hellenic Association of Loss Adjusters) είναι, πλέον, το θεσμικό όργανο για την εκπροσώπηση των πραγματογνωμόνων ζημιών διαφόρων ασφαλιστικών κλάδων, πλην τροχαίων ατυχημάτων, στην Ελλάδα.

Ο Σύλλογος με τις αρχές και τη λειτουργία του καθορίζει αυστηρούς κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και κώδικα δεοντολογίας, προάγοντας έτσι την αξιοπιστία των Πραγματογνωμόνων. Παράλληλα θα συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των  γνώσεων του Πραγματογνώμονα μέσω της δια βίου Μάθησης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο Σύλλογος συμμετέχει ήδη πολύ ενεργά στα ασφαλιστικά δρώμενα της Ελληνικής αγοράς και το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, ενώ αποτελεί ισότιμο και πλήρως αναγνωρισμένο μέλος της FUEDI (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πραγματογνωμόνων).

Συνεργάζεται στενά με όλους τους φορείς της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, την Πολιτεία, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Διεθνείς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Είναι αναγνωρισμένο επαγγελματικό σωματείο σύμφωνα με την απόφαση 132/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο θεσμικός ρόλος του διαρκώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τα ακόλουθα

Περισσότερα στο insuranceworld.gr