Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα μεταξύ των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 15 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 27 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 2 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού
συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές
ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου
χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής
ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις
αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα
παρακάτω:

Η ανωτέρω αποτύπωσης της παραγωγής ασφαλίστρων, αναφέρεται στην καταγραφή του
συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλίσεις
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο πλήρες των ποσών
(ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων), έτσι
όπως ταξινομούνται στους κλάδους ασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4364/2016 (κατόπιν της
προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος).

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος
του 2022:

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2022 – Ιουλίου 2023, ξεχωριστά για τις
ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

infographic_premium_7_months_2023_0

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Ιουλίου του 2023
καθώς και η μεταβολή τους έναντι των αντιστοίχων του Ιουλίου του 2022:

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ