Η STIRIXIS αποτελεί έναν οργανισμό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής και σχεδιασμού που εστιάζει στη δημιουργία Πραγματικής Ευημερίας για τους πελάτες της. Σε συνεργασία με τους πελάτες καθορίζει, σχεδιάζει, δημιουργεί, βελτιστοποιεί και διαχειρίζεται επιχειρηματικές ιδέες, παγκοσμίως, στους κλάδους της λιανικής, της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και αναψυχής, καθώς και στους εργασιακούς χώρους. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 750 έργα σε παραπάνω από 25 χώρες τα τελευταία 27 χρόνια. 

Με αφορμή το βραβείο “Best Office Interior”, που κέρδισε η εταιρεία για το έργο της “TÜV AUSTRIA HELLAS”, από τα International Property Awards, μιλήσαμε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της STIRIXIS Group, κ. Αλέξανδρο Αθανασούλα, για την «Πραγματική Ευημερία», που αποτελεί το brand purpose της εταιρείας, καθώς και τις ενέργειες που οδηγούν σε αυτήν. 

Συχνά, αναφέρετε ότι η εταιρεία σας στοχεύει στην Πραγματική Ευημερία των πελατών της. Τι σημαίνει Πραγματική Ευημερία για εσάς; 

Θα σας πως τι είναι και τι δεν είναι, ώστε να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Η Πραγματική Ευημερία είναι ένα σύνολο στόχων που μαζί δημιουργούν το περιβάλλον που όλοι επιθυμούμε. Είναι ο συνδυασμός της οργανικής επιτυχίας, της υγιούς ανάπτυξης και της μακρόχρονης κερδοφορίας με τη βιωσιμότητα. Είναι η ηθική, ουσιαστική και ειλικρινής σχέση και ευθυγράμμιση του οράματος με τους πελάτες, την αγορά και τους ανθρώπους της εταιρείας, που παράγει ευελιξία μέσα από feedback και αποδοχή των αλλαγών που απαιτούνται. Είναι το σημείο εκείνο που κατανοούμε τον λόγο ύπαρξης και το νόημα της επιχείρησης και είμαστε περήφανοι για το αποτύπωμά της σε προσωπικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Στον αντίποδα, η Πραγματική Ευημερία δεν είναι η εφήμερη κερδοφορία, η κερδοφορία σε βάρος των ανθρώπων της επιχείρησης ή της κοινωνίας. Δεν είναι η μη υγιής ανάπτυξη, που γίνεται είτε σε βάρος της βιωσιμότητας της εταιρείας είτε με αναλυτικό τρόπο, που δεν περιλαμβάνει την επιχείρηση στο σύνολό της.

Μπορείτε να μας πείτε τρία πράγματα που βλέπετε συχνά στις επιχειρήσεις, σήμερα, που τις εμποδίζουν να δημιουργήσουν Πραγματική Ευημερία;

Σε ένα περιβάλλον όπως το σημερινό, με επιταχυνόμενες αλλαγές και συνεχείς προκλήσεις, είναι πρωταρχική ανάγκη να καταλάβουμε ότι μια επιχείρηση λειτουργεί ως σύστημα. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις, σήμερα, αναλυτικά, σαν να μην επηρεάζουν η μία την άλλη και το σύνολο της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα είναι πολλαπλά, ασύνδετα projects, έλλειψη επικοινωνίας και ευθυγράμμισης μεταξύ τμημάτων, έλλειψη κοινού οράματος. Η προσπάθεια αντιμετώπισης αναλυτικά, in silo, των προκλήσεων οδηγεί σε χαμένους πόρους, εσωτερικές δυσαρμονίες και μεγάλη δυσκολία ανάπτυξης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επιχειρήσεις δίνουν σχεδόν αποκλειστικά βαρύτητα στην κερδοφορία, χωρίς να στοχεύουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ικανού και αποφασισμένου για την παραγωγή μακροχρόνιας αξίας για τους πελάτες τους, που θα φέρει την κερδοφορία αυτή με ασφάλεια και οργανικά. 

Τέλος, οι επιταχυνόμενες αλλαγές έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια και έλλειψη ηγεσίας. Η στρατηγική περιορίζεται σε όλο και μικρότερο χρονικό ορίζοντα και σε όλο και μικρότερα τμήματα της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο όμως μια επιχείρηση μειώνει τη δυνατότητά της για Ευημερία.

Αναφέρατε την ταχύτητα των αλλαγών σήμερα. Πώς επηρεάζεται η Πραγματική Ευημερία από τις επιταχυνόμενες αλλαγές και τις συνεχείς προκλήσεις;

Η επιταχυνόμενη ταχύτητα των αλλαγών, η ανασφάλεια και ασάφεια που αυτές δημιουργούν, οδηγεί ανθρώπινα είτε σε αδράνεια και «μούδιασμα» είτε σε συνεχή ενασχόληση με τα επείγοντα καθημερινά ζητήματα, που συχνά είναι «φλέγοντα». Σε αυτό το μοντέλο όμως οι πραγματικά σημαντικές αποφάσεις και το όραμα θυσιάζονται και γρήγορα μια επιχείρηση οδηγείται σε αδιέξοδα. 

Στη STIRIXIS Group έχουμε δημιουργήσει ένα ολιστικό μοντέλο αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών, με σκοπό να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους ηγέτες στην επιτυχή επίτευξη των στόχων τους για ευημερία. Μέσα από τις διαδικασίες μας αντιμετωπίζουμε παράλληλα τόσο τα καθημερινά φλέγοντα θέματα όσο και τη χάραξη της μακροχρόνιας πορείας της επιχείρησης, δημιουργώντας συνέργειες και συνεργασίες ανάμεσα σε όλα τα τμήματά της. Ταυτόχρονα, τη συνδέουμε αποτελεσματικά με την αγορά μέσα από σύγχρονα concepts και καινοτόμο σχεδιασμό.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας ηγέτης, σήμερα, για να οδηγήσει την επιχείρησή του στην Πραγματική Ευημερία που μας εξηγήσατε, και όχι στα αδιέξοδα, όπως αυτά που αναφέρατε;

Η ηγεσία, στο σημερινό περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Πέρα από τη συστημική θεώρηση του Systems Thinking, πρέπει να βασίζεται σε ξεκάθαρες αρχές και αξίες, που θα επιτρέψουν σε έναν ηγέτη να προχωρήσει σε ένα ασαφές μεταλλασσόμενο περιβάλλον με αποφασιστικότητα, θάρρος και συνέπεια. Προϋπόθεση επίσης είναι η αποδοχή της επιταχυνόμενης αλλαγής, ακόμα και η προώθηση της ταχύτητας των αλλαγών ενάντια στο κοινό συναίσθημα της «αδράνειας» και του φόβου. 

Η ηθική ηγεσία, βάσει αξιών και αρχών, δίνει επίσης την ικανότητα διοίκησης σε ένα επιπλέον πολύπλοκο εργασιακό περιβάλλον, αποτελούμενο από πολλές γενιές εργαζομένων, που έχουν αρκετά διαφορετική οπτική γωνία. Σκοπός είναι το «γεφύρωμα» της βαθιάς διαίρεσης που δημιουργεί η συνεχής αλλαγή στους ανθρώπους, εντός και εκτός ενός οργανισμού, όσο και οι διαφορετικές γενιές και το αυξανόμενο χάσμα τους. Σκοπός, με άλλα λόγια, είναι η ενωτική ηγεσία, μονόδρομος για ένα κοινό όραμα και επιτυχημένη επιχειρησιακή και επιχειρηματική πορεία.

Ποια είναι τα βήματα που κάνετε εσείς για να οδηγήσετε τις επιχειρήσεις στην Πραγματική Ευημερία;

Έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο 7 βημάτων από τη στρατηγική ανάλυση και τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης και της κουλτούρας της, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, τη διαχείριση της ανάπτυξης και, τέλος, τον συνεχή επαναπροσδιορισμό των στόχων. Στο μοντέλο αυτό, λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας όλες τις μακροχρόνιες τάσεις σε διεθνές ή τοπικό επίπεδο, μια μελέτη που κάνει ειδικό business unit μας, το Metallaxis (www.metallaxis.org). H εφαρμογή του μοντέλου αυτού των 7 βημάτων αφορά αποκλειστικά σε υπηρεσίες και αποτελεί καινοτόμο διαδικασία που έχουμε ήδη εφαρμόσει σε πολλά έργα μας σε όλο τον κόσμο. 

Η εμπειρία μας από 29 χώρες και σχεδόν 800 πλέον έργα σε διαφορετικούς τομείς μας έχει δώσει ευρεία γνώση και κατανόηση τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, τις καταναλωτικές συμπεριφορές και τις τάσεις. Σήμερα, δραστηριοποιούμαστε με τη STIRIXIS (www.stirixis.com) στους τομείς των εργασιακών χώρων, του retail, της φιλοξενίας και HoReCa, ενώ με εξειδικευμένη ομάδα το business unit της STIRIXIS Exclusive (www.stirixisexclusive.com) μελετά ιδιωτικούς χώρους κατοικιών και μεγάλων σκαφών αναψυχής.

ΠΡΟΦΙΛ

Η STIRIXIS Group ιδρύθηκε το 1996 και αποτελείται από τις εταιρείες STIRIXIS, STIRIXIS Exclusive & Metallaxis. Είναι διεθνώς βραβευμένη με παραπάνω από 50 βραβεία για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής και σχεδιασμού. Αναλαμβάνει έργα στους κλάδους της λιανικής, της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και αναψυχής, καθώς και για εργασιακούς χώρους. Οι πελάτες της STIRIXIS Group λαμβάνουν πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις στρατηγικού περιεχομένου, με πλήρη γνώση των σταδίων της υλοποίησης και σταδιακής ανάπτυξης του έργου, και παράλληλα απολαμβάνουν τις βραβευμένες υπηρεσίες της, όπως ο σχεδιασμός της εμπειρίας του πελάτη, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, το branding και το project management, όλα ευθυγραμμισμένα και υπηρετώντας το επιχειρηματικό καθώς και προσωπικό πλαίσιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ