Για την οργανωσιακή της ανθεκτικότητα διακρίθηκε η Alpha Bank μέσω της πιστοποίησής της κατά ISO 22316 από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas, αποτελώντας την πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που λαμβάνει βεβαίωση συμμόρφωσης με το συγκεκριμένο διεθνές πρότυπο.

  • Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την προσήλωση της Alpha Bank σε βέλτιστες πρακτικές και πρωτοποριακές μεθοδολογίες που διασφαλίζουν την επιτυχή προσαρμογή και την ανθεκτικότητά της στο μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον και την απρόσκοπτη υλοποίηση των στόχων στην καθημερινή λειτουργία της.

Ο Κωνσταντίνος Τζιμόπουλος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οργανωτικού Σχεδιασμού της Τράπεζας δήλωσε σχετικά:

Κωνσταντίνος Τζιμόπουλος, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οργανωτικού Σχεδιασμού Alpha Bank
  • «Τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων ανέδειξαν περισσότερο από ποτέ τη σημασία της εδραίωσης των απαραίτητων δομών που καθιστούν έναν οργανισμό ανθεκτικό σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.
  • Η πιστοποίησή μας κατά ISO 22316 έρχεται ως αναγνώριση της ικανότητας της Alpha Bank να ενισχύει όλες τις δομές διακυβέρνησης, ώστε να προβλέπει και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε απειλές και ευκαιρίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό επιχειρησιακό της περιβάλλον.
  • Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Τράπεζας, έναν από τους βασικότερους στρατηγικούς οργανωτικούς μας στόχους, προκειμένου να παρέχουμε απρόσκοπτα ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους Πελάτες μας και να υποστηρίζουμε ανελλιπώς τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Μέσω της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων του προτύπου ISO22316 για τη διακυβέρνηση της οργανωσιακής ανθεκτικότητας, η Τράπεζα επιτυγχάνει αφενός τη βέλτιστη διαχείριση των διαδικασιών που υποστηρίζουν τους στόχους και το όραμά της και αφετέρου την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών.

Παράλληλα, η υιοθέτηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22316 συμβάλλουν στη δημιουργία εντός της Alpha Bank των κατάλληλων συνθηκών για τη βελτίωση της ικανότητας της να απορροφά, να προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται επιτυχώς στο μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Τέλος, αποτελούν ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης των δομών διακυβέρνησης, με στόχο την επιτυχή διαχείριση διαδικασιών που σχετίζονται με κρίσιμες διοικητικές και επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως, μεταξύ άλλων, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η διαχείριση κυβερνοασφάλειας, η διαχείριση κινδύνων και κρίσεων, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος κ.ά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here