Φιλικός αποδεικνύεται, μέχρι στιγμής, ο μήνας Απρίλιος για τον Ελληνικό Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς ο συνδυασμός θετικών αποδόσεων και εισροών, οδήγησε την αξία του Ενεργητικού σε νέα υψηλά έτους.

Πράγματι, από την αρχή της χρονιάς, το Ενεργητικό έχει ενισχυθεί κατά +14,41% και έχει διαμορφωθεί στα 12,450 δις €. Ομοίως, τα μερίδια έχουν αυξηθεί +2,34%, ενώ η αξία των εισροών ανέρχεται στα υψηλότατα επίπεδα των 1,050 δις € – πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο 4μηνο.

Η συνεισφορά του μήνα που διανύουμε είναι άνοδος του Ενεργητικού +1,50%, με αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 184,065 εκατ. €.

 

Η αύξηση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην ανοδική κίνηση καθαρών τιμών των μετοχικών και ομολογιακών Α/Κ που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα σε Ελληνικούς τίτλους και δευτερευόντως στο θετικό τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών, που αγγίζει τα 53,290 εκατ. €.

Η μέση απόδοση του συνόλου της αγοράς κινήθηκε, επίσης, με θετικό πρόσημο 1,05%.

 

Από το σύνολο των 18 κατηγοριών, οι 15 επέτυχαν κέρδη και οι 3 ζημιές. Σε μέσο ανοδικό πρόσημο ηγήθηκαν τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 6,30% και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 5,74%.

 

Ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 2,02%, τα Μικτά Α/Κ με 1,79% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 1,17%.

Στον αντίποδα, οι μόνες κατηγορίες που έκλεισαν με αρνητική μέση απόδοση ήταν τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με -0,68%, τα Funds of Funds Ομολογιακά με -0,45% και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με -0,16%.

Η κινητικότητα των μεριδιούχων στις 18 ημέρες του Απριλίου δεν ήταν παρόμοια με αυτή των προηγούμενων 3 μηνών.

 

Η συγκριτικά πολύ χαμηλότερη συναλλακτική αξία οφείλεται σε δύο λόγους;

α) στην επιφυλακτικότητα και επενδυτική διστακτικότητα λόγω της αναταραχής και των απώλειών που σημειώθηκαν τον Μάρτιο, οι οποίες είχαν προέλθει από την αύξηση του πολιτικού ρίσκου, λόγω των προκείμενων εκλογών, για το εσωτερικό, αλλά και των διεθνών τραπεζικών αναταράξεων στο εξωτερικό και

β) από τις πολλές τραπεζικές (και όχι μόνον) αργίες, λόγω του Καθολικού και Ορθόδοξου Πάσχα.

 

Για μία τέτοια, λοιπόν, περίοδο, οι εισροές των 53,290 εκατ. €, χαρακτηρίζονται ως άκρως ικανοποιητικές. Εδώ, θα θέλαμε, επίσης, να επισημάνουμε και την υψηλή κινητικότητα των ΑΕΔΑΚ με τη δημιουργία 8 νέων Α/Κ (από 365 Α/Κ στα τέλη Μαρτίου σε 373 σήμερα).

Ο μεγαλύτερος όγκος εισροών έλαβε χώρα στους «συνήθεις φετινούς υπόπτους»: στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 25,781 εκατ. € (671,418 εκατ. € από την αρχή του έτους), στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 20,234 εκατ. € (508,048 στη μέχρι τώρα διάρκεια του 2023) και στα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 11,426 εκατ. € (89,514 εκατ. € εντός της χρονιάς).

 

Οι εισροές 5,037 εκατ. € για τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης δεν είναι νέα κεφάλαια, αλλά σχεδόν ισόποση μεταφορά από εκροές στα Funds of Funds Μετοχικά (υπήρξε αλλαγή κατηγορίας  και επωνυμίας του NN Funds of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό σε ΝΝ Ευρωπαϊκό Μετοχικό)

Οι υπόλοιπες 14εις κατηγορίες κινήθηκαν ή με μικρής αξίας εκροές ή με ανυπόστατο όγκο συναλλαγών. Απλώς, ξεχώρισαν, με αρνητικό τελικό ισοζύγιο, τα Funds of Funds Μικτά με 2,540 εκατ. € και τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 1,339 εκατ. €.

Τα μερίδια αγοράς έναντι του Ενεργητικού στη πρώτη 5άδα έχουν διαμορφωθεί ως: Μικτά Α/Κ 23,02%, Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 20,91%, Funds of Funds Μικτά 13,31%, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 12,04% και Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή 9,84%.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Κατηγορία(ες)       Μεταβολή Μεταβολή Μέση Εισροές/
Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενερ/τικου Μεριδίων Απόδοση Εκροές/
Α/Κ Ενερ/τικου Μεριδίων 31-03-23 31-03-23 31-03-23 31-03-23
18-04-23 18-04-23 18-04-23 18-04-23 18-04-23 18-04-23 18-04-23
Funds of Funds Μετοχικά 41 695.923.476 153.904.277 -0,27% -0,91% 0,61% -5.781.805
Funds of Funds Μικτά 41 1.657.285.265 415.844.684 0,13% -0,18% 0,26% -2.540.042
Funds of Funds Ομολογιακά 5 76.423.514 6.806.076 -0,14% 0,38% -0,45% 234.323
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 12 490.349.964 82.659.965 2,43% 5,00% 0,05% 11.425.820
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 27.841.751 1.721.702 0,13% -0,13% 0,29% -40.363
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 22 185.767.826 28.060.381 1,71% -0,19% 1,17% 564.323
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.327.521 880.190 -1,31% -0,08% 0,72% -1.788
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 24.775.519 906.928 6,30% 0,00% 6,30% 0
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 27.517.460 3.518.992 -0,40% -0,67% 0,51% -250.048
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 44 1.498.746.328 419.521.916 5,78% -0,31% 5,74% -44.786
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 8 64.308.854 12.788.326 10,61% 7,37% 2,02% 5.036.814
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 50 2.866.212.114 303.945.293 0,92% 0,01% 1,79% 571.414
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 57 1.225.156.897 203.481.717 1,67% 0,84% -0,16% 20.234.372
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 52 2.602.984.383 372.808.878 1,39% 0,59% 0,26% 25.781.293
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 423.893.451 121.946.885 -0,39% 0,04% -0,68% 347.959
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 73.735.513 21.145.232 -0,62% 0,07% 0,08% -518.038
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 241.882.183 178.781.554 -0,18% -0,55% 0,38% -1.338.362
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 263.848.236 27.203.770 0,09% -0,13% 0,09% -390.702
ΣΥΝΟΛΑ 373 12.449.980.254 2.355.926.765 1,50% 0,18% 1,05% 53.290.382

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here