Ο υψηλός βαθμός αναστάτωσης στη Μέση Ανατολή μας επεφύλαξε την πρώτη εβδομάδα απωλειών του Ενεργητικού στη μέχρι τώρα διάρκεια του έτους, οι οποίες όμως ήταν αρκετά συγκρατημένες λόγω των έντονων εισροών εκ μέρους των μεριδιούχων, με αποτέλεσμα να καταφέρει να διατηρηθεί σε αξία άνω των 18 δις €.

Πράγματι, στο επταήμερο που διανύσαμε, το Ενεργητικό υπέστη μικρή πτώση -0,22% και διαμορφώθηκε στα 18,025 δις €.

Η απόλυτη υποχώρηση της κεφαλαιοποίησης ήταν, μόλις, 40,222 εκατ. €, καθώς το θετικό ισοζύγιο εισροών/εκροών άγγιξε τα 178,307 εκατ. €, με παράλληλο ανοδικό ρυθμό μεριδίων 0,50%.

Οι εν λόγω απώλειες του Ενεργητικού προήλθαν εξ ολοκλήρου από τη μέση αρνητική απόδοση της αγοράς, που κυμάνθηκε στο -1,08%.

Πλην της κατηγορίας των ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ, οι υπόλοιπες 17 έκλεισαν με ζημιές.

Δυστυχώς, πρωταθλητές μέσης αρνητικής απόδοσης ήταν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -4,60% και τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -3,95%.

Ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών -1,81%, τα Μικτά Α/Κ με -1,48% και τα Funds of Funds Μετοχικά με -1,44%.

Ούτε οι ομολογιακού τύπου κατηγορίες των Α/Κ λειτούργησαν σαν επενδυτικό “καταφύγιο”, καθώς οι μέσες τιμές των καθαρών τιμών κινήθηκαν πτωτικά σε εύρος από -0,49% για τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας έως και -0,03% για τα Funds of Funds Ομολογιακά.

Το υψηλό μέγεθος των εισροών δεν πρέπει να μας ξεγελά ότι οι μεριδιούχοι παρέμειναν ήρεμοι και απαθείς στα πολεμικά γεγονότα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς σε ορισμένες επενδυτικού τύπου κατηγορίες υπήρξαν αισθητές πωλήσεις μεριδίων.

Τις μεγαλύτερες εκροές υπέστησαν τα Funds of Funds Μικτά με 18,445 εκατ. €, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 10,105 εκατ. € και τα Funds of Funds Μετοχικά με 2,829 εκατ. €.

Στον αντίποδα, απόλυτος κυρίαρχος των εισροών παραμένουν τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 181,163 εκατ. €.

Αμέσως επόμενα, αλλά σε απόσταση, τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 21,477 εκατ. € και τα Μικτά Α/Κ με 5,813 εκατ. €.

Ως προς την έναρξη του έτους, το Ενεργητικό καταγράφει άνοδο 14,17% με αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 2,229 δις €. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις έντονες εισροές, που αγγίζουν πλέον τα 1,922 δις €. Ο ρυθμός, δηλ., εισροών προς άνοδο Ενεργητικού ανέρχεται σε 86,24%.

Η εικόνα των δύο ανάλογων χρονικών περιόδων του 2024 και του 2023, συνεχίζει να μην διαφοροποιείται. Η φετινή χρονιά, μέχρι στιγμής, διατηρεί την αύξηση των μεγεθών της σε σχέση με τη προηγούμενη: η ενίσχυση του Ενεργητικού είναι μεγαλύτερη κατά 632,546 εκατ. €, οι δε εισροές περί των 858,445 εκατ. €. Αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι το περσινό ρεκόρ εισροών αξίας 3,184 δις € δείχνει ότι ίσως καταρριφθεί πιο γρήγορα από ότι το περιμέναμε…, διότι ο μέσος εβδομαδιαίος ρυθμός θετικών συναλλαγών παραμένει στα υψηλά επίπεδα των 125,750 εκατ. €.

Τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 1,742 δις € έχουν απορροφήσει τον μεγαλύτερο όγκο των εισροών. Ακολουθούν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 183,986 εκατ. € και τα Μικτά Α/Κ με 73,103 εκατ. €. Αντιθέτως, τα Funds of Funds Μικτά με 107,819 εκατ. €, τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 25,630 εκατ. € και τα Funds of Funds Μετοχικά με 19,900 εκατ. €, είναι οι κατηγορίες με τις σημαντικότερες εκροές.

Η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς 29,65%, έναντι του Ενεργητικού, στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή συνεχίζεται.

Στη δεύτερη θέση παραμένουν τα Μικτά Α/Κ με 18,39%, ενώ στη τρίτη τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 13,32%.ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
Κατηγορία(ες)