Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «4η Βιομηχανική Επανάσταση – Το Ανθρώπινο Δυναμικό στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Βασίλειος Ρεγκούζας, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ

O Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΣΜΑ, κ. Βασίλειος Ρεγκούζας, ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, σημείωσε ότι η νέα ψηφιακή εποχή είναι εδώ και οι ψηφιακές τεχνολογίες επιδρούν στους κλάδους της οικονομίας, στην εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Ακολούθως, ο κ. Αλέξανδρος Καλόμοιρος, Ταμίας ΔΣ ΣΕΣΜΑ και Γενικός Διευθυντής SMR Consultants, και ο κ. Μάρκος Τσόγκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Συνεδρίου, παρουσίασαν και σχολίασαν αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό στη νέα ψηφιακή εποχή:

  • τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 514 ατόμων προερχόμενο από τον ενεργό πληθυσμό (18-65 ετών) πέντε μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, καθώς και
  • τα αποτελέσματα έρευνας με στοχευμένο δείγμα  μεταξύ των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών μελών του Συνδέσμου. 

Στα βασικά ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση σημειώνεται ότι ποσοστό 38,1% των εργαζομένων δηλώνει ότι γνωρίζει τη σημασία του όρου 4η  Βιομηχανική Επανάσταση, ενώ, ένα μεγάλο ποσοστό 78,8% των εργαζομένων θεωρεί ότι η δουλειά του στο μέλλον θα επηρεαστεί από τις επερχόμενες τεχνολογικές αλλαγές. Σημειώνεται ότι, μόνο το 38,3% των ερωτηθέντων αισθάνεται προσωπική απειλή για τη θέση εργασίας του από αυτές τις αλλαγές, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 61,3% νιώθει ότι θα μπορέσει – λόγω προσόντων – να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι 54,8% των εργαζομένων σήμερα παρακολουθεί ή σκοπεύει να παρακολουθήσει στο προσεχές διάστημα κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω είτε της εταιρείας του ή μέσω κάποιου άλλου φορέα ή από μόνος του, προκειμένου να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Τέλος, σημειώνεται ότι το 67,9 % των ερωτώμενων απάντησε «πολύ» και «αρκετά» στο αν φοβάται ότι η ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής απειλείται από την τεχνολογία.

 

pastedGraphic.png

 

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

Στα βασικά ευρήματα της δεύτερης έρευνας που διεξήχθη μεταξύ των συμβούλων – διευθυντικών στελεχών των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπαραβολή των απόψεων τους με τις απόψεις των εργαζομένων από την έρευνα κοινής γνώμης. Οι τελευταίοι θεωρούν ότι 51,1% των επιχειρήσεων που εργάζονται είναι προετοιμασμένες ικανοποιητικά για τις νέες προκλήσεις, ενώ οι πρώτοι παρατηρούν ότι 51,5% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει κάνει ούτε το πρώτο βήμα προετοιμασίας, δηλαδή αυτό της εκπόνησης ενός πλάνου ενεργειών. Επίσης, ενώ οι εργαζόμενοι δηλώνουν «έτοιμοι» για την επερχόμενη ψηφιακή εποχή σε ποσοστό 61,3%, οι σύμβουλοι κρίνουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων που συμβουλεύουν σε ποσοστό 67,2% είναι απλώς «λίγο προετοιμασμένο». 

Από αριστερά: ο κ. Λεωνίδας Παπαϊωάννου, Μέλος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Director PwC Business Solutions AE, η κυρία Νατάσα Κουμπουρέλου, Αν. Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Senior Manager EY, ο κ. Βασίλειος Ρεγκούζας, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, ο κ. Πάνος Δημητρίου, CEO Generali Hellas, o κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΕΜΕΣ ΑΕ (Costa Navarino), ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, ο κ. Ιωάννης Κ. Μαθιός, Πρόεδρος ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., ο κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ACCENTURE και ο κ. Ευστράτιος Μολυβιάτης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου.

Όσον αφορά στην ευκολία εύρεσης προσωπικού στη χώρα μας που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, 41,1% των συμβούλων πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί «αρκετά» και «πολύ», ενώ 51,5% «λίγο». Επίσης, 55,9% των συμβούλων πιστεύει ότι οι φορείς εκπαίδευσης συμβάλλουν «λίγο» στην προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για τις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ 38,2% «αρκετά» και «πολύ». 

pastedGraphic_3.png

 

pastedGraphic_4.png

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση σε δύο πάνελ. Το πρώτο πάνελ είχε ως κεντρικό θέμα τις ανάγκες της αγοράς σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στη νέα ψηφιακή εποχή. Συμμετείχαν ο κ. Πάνος Δημητρίου, CEO Generali Hellas, o κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΕΜΕΣ ΑΕ (Costa Navarino),ο κ. Ιωάννης Κ. Μαθιός, Πρόεδρος ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., ο κ. Ευστράτιος Μολυβιάτης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων και ο κ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ACCENTURE. Τη συζήτηση συντόνισαν η κυρία Νατάσα Κουμπουρέλου, Αν. Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Senior Manager EY, και ο κ. Λεωνίδας Παπαϊωάννου, Μέλος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Director PwC Business Solutions AE. 

Από αριστερά: ο κ. Βασίλειος Ρεγκούζας, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, ο κ. Λάμπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Αντιπρόεδρος ACCENTURE ΑΕ, η κυρία Φανή Κομσέλη, Συντονίστρια Τομέα Δημόσιας Διοίκησης & Διακυβέρνησης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ο κ. Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η κυρία Κάθη Χριστίδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΒΡΜ ΑΕ, η κυρία Μαρία Κολοκυθά, Γενική Γραμματέας ΔΣ Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), HR Manager INTERSPORT Greece & Cyprus του Ομίλου FOURLIS, ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) & Deputy Chairman World Information Technology and Services Alliance (WITSA), ο κ. Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος PeopleCert, Πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS), και ο κ. Γιώργος Ραουνάς, Μέλος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Γενικός Διευθυντής KPMG Σύμβουλοι ΑΕ.

Το δεύτερο πάνελ εξέτασε την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στο νέο περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης. Συμμετείχαν ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών, η κυρία Μαρία Κολοκυθά, Γενική Γραμματέας ΔΣ Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), HR Manager INTERSPORT Greece & Cyprus του Ομίλου FOURLIS, η κυρία Φανή Κομσέλη, Συντονίστρια Τομέα Δημόσιας Διοίκησης & Διακυβέρνησης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ο κ. Βύρων Νικολαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος PeopleCert, Πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS), ο κ. Γιώργος Ραουνάς, Μέλος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Γενικός Διευθυντής KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, ο κ. Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο κ. Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) & Deputy Chairman World Information Technology and Services Alliance (WITSA). Τη συζήτηση συντόνισαν ο κ. Λάμπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Αντιπρόεδρος ACCENTURE ΑΕ, και η κυρία Κάθη Χριστίδου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΒΡΜ ΑΕ.

Στα δύο πάνελ, ακούστηκε πλειάδα απόψεων και προσεγγίσεων, όπως «…να αδράξουμε την Ευκαιρία», «Όραμα και Ανάπτυξη της Δεξιότητας να Μαθαίνουν οι εργαζόμενοι συνεχώς», «…να μην μείνουμε ουραγοί, αλλά Αισιόδοξα και Τολμηρά να κοιτάμε το Μέλλον». Όπως επισήμανε ο κ. Μάρκος Τσόγκας, το γενικό μήνυμα του συνεδρίου είναι η «αισιόδοξη αφύπνιση». Η ημερίδα κατέδειξε ότι υπάρχει χρόνος ακόμη, αλλά όλοι πρέπει να ενεργήσουν άμεσα και σοφά, ώστε τα οφέλη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης να μην μας προσπεράσουν. Όλοι οι συμμετέχοντες χτύπησαν δυνατά και έγκαιρα τον συναγερμό, καθώς πρέπει να γίνουν «επενδύσεις» σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από την πολιτεία, και προς την κατεύθυνση της επιμέρους κατάρτισης από τις επιχειρήσεις και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και να απολαύσουμε τα οφέλη της νέας ψηφιακής εποχής. 

Το συνέδριο παρακολούθησαν στελέχη από την επιχειρηματική κοινότητα, καθηγητές πανεπιστημίου και φοιτητές, στελέχη από τη δημόσια διοίκηση, καθώς και από τις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των μελών του ΣΕΣΜΑ: ACCENTURE, BPM, DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING, EY, EUROPEAN PROFILES, K & O ADVISORY, KPMG, NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης, PwC, PLANNING, REMACO, Crowe SOL, STOCHASIS, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ, και την ευγενική παραχώρηση του αμφιθεάτρου του Μεγάρου Καρατζά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και διαδικτυακής επικοινωνίας το site Naftemporiki.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here