Σημαντικά είναι τα οφέλη που έχουν οι επιχειρήσεις με πολυμορφία σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, η οποία δεν θα αποκλείει μέλη εξαιτίας διάκρισης φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, περιουσίας, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη, ενώ προωθείται η καινοτομία οδηγώντας στην αποτελεσματική διευθέτηση των εταιρικών υποθέσεων και την καθιέρωση των βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

Έχει μάλιστα διαπιστωθεί ότι εταιρίες που υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα ενισχύουν την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητά τους και προσελκύουν πελάτες οι οποίοι συσχετίζονται με τις αξίες των εταιριών αυτών. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται και ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα, η συνεισφορά των εργαζομένων αναγνωρίζεται έμπρακτα και ως εκ τούτου αισθάνονται πιο οικεία ώστε να εκφραστούν και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, ενώ παράλληλα το περιβάλλον αμοιβαίου σεβασμού οδηγεί σε εργαζομένους που μένουν πιστοί στο όραμα και τους σκοπούς της εταιρίας.

Για τη σημασία της αξιοποίησης ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και τον καίριο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Διοικητικά Συμβούλια για τη διαχείριση των πολλαπλών προκλήσεων, μίλησε ο κ. Βασίλης Πετίνης, Managing Partner της RSM Greece, στη συζήτηση με θέμα «Managing Crisis in the Boardroom» στο CEO Initiative 2022.

Η RSM Greece έχει πραγματοποιήσει έρευνα για το θέμα από την οποία προέκυψε μεταξύ άλλων ότι, η υιοθέτηση του νέου νόμου έχει συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της πολυμορφίας των ΔΣ των εισηγμένων εταιριών.

Τα ΔΣ των 160 Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, πλέον παρουσιάζουν περισσότερα στοιχεία συμπερίληψης αναφορικά με τη σύνθεσή τους σε σχέση με το φύλο, την ανεξαρτησία, τις δεξιότητες, την εθνικότητα των μελών, με πιο χαρακτηριστική μεταβολή ότι πλέον απαρτίζονται από 900 άντρες και 306 γυναίκες, δηλαδή μία αναλογία 75/25, όταν πριν από την ισχύ του νόμου, η συμμετοχή των γυναικών ανερχόταν μόλις στο 16%.

Αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο κ. Πετίνης σημείωσε ότι η ανάγκη για δημιουργία και διατήρηση ενός κατάλληλου συστήματος αρχών, πολιτικών και διαδικασιών είναι επιτακτική με σκοπό τη διαχείριση των κρίσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις αλλά και την επίτευξη των στόχων που θέτουν. Παράλληλα, τόνισε  τη σημασία της ύπαρξης μονάδας διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελεγκτή, εργαλεία μέσω των οποίων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αποτελούν «τη γραμμή δράσης και αντιμετώπισης όλων των ρίσκων  και προσθέτουν μεγάλη ασφάλεια στις εταιρείες».
O κ. Πετίνης σημείωσε ως πλεονέκτημα πως «η Εταιρική Διακυβέρνηση συμβάλλει στην εποπτεία, βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών και μείωση κόστους. Παράλληλα, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, η εταιρεία γίνεται πιο ελκυστική στους επενδυτές, καθώς και στις τράπεζες, οποίες πλέον για να εγκρίνουν δανειοδοτήσεις, αξιολογούν εξίσου κριτήρια ESG».

Εστιάζοντας στην ουσιαστική εφαρμογή του νόμου 4706/2020, ο κ. Πετίνης, ανέφερε πως οι εταιρείες οι οποίες θα κατανοήσουν πως η Εταιρική Διακυβέρνηση λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξή τους και εφαρμόσουν ουσιαστικά το νέο νόμο θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα καταστούν «game changers». Επίσης, ο κ. Πετίνης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με τόσα καινούρια θέματα, τομείς,  κινδύνους, ευκαιρίες, είναι αυτονόητο ότι κανένας CEO δεν μπορεί να είναι ειδικός, να τα γνωρίζει όλα και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει στην πράξη». Παράλληλα επισήμανε πως «σε περιόδους κρίσεων, είναι πολύ σημαντικό τα στελέχη των επιχειρήσεων να έχουν δίπλα τους κατάλληλους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις».

Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο, με 820 γραφεία σε σχεδόν 120 χώρες και περισσότερα από 48.000 στελέχη. Η RSM Ελλάδος είναι το μέλος της RSM για την Ελλάδα και διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here