Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση ενός έργου ψηφιακών τεχνολογιών με πολλαπλά οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά, είχαμε στις αρχές της εβδομάδας με την υπογραφή από την πλευρά του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργου Ιωαννίδη της πρόσκλησης «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»», με δικαιούχο το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ανέρχεται σε 182.385.818,16 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για τη συνολική παρέμβαση προβλέπεται να διατεθούν αμιγώς από εθνικούς πόρους 447.668.382,21 ευρώ.

Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καλύπτοντας περίπου 34.000 κτίρια. Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί ποσοτική και ποιοτική επέκταση του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι βασικός στόχος του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του οποίου θα παρέχεται σε κάθε κτίριο που στεγάζει δημόσιο φορέα ευρυζωνική σύνδεση ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες επικοινωνίας με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες και το Διαδίκτυο και ένα σύνολο υπηρεσιών για την ενίσχυση των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιμέρους στόχοι είναι:

• Η σχεδόν πλήρης κάλυψη των δημόσιων φορέων (αφορά 34.000 περίπου κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων). 

• H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (με αξιοποίηση όπου είναι εφικτό οπτικών υποδομών πρόσβασης και συμμετρική πρόσβαση ταχύτητας 10/100/1000Mbps). 

• H αναβάθμιση των υφιστάμενων κεντρικών υπηρεσιών του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και η εισαγωγή νέων με έμφαση στην ασφάλεια, τη διανομή βίντεο την τηλεσυνεργασία και την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών από τους χρήστες .

• H παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας. 

• Η αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ). 

• Η εκμετάλλευση της άθροισης της ζήτησης για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα με γνώμονα τη μείωση του κόστους τους. 

• Ο υποδιπλασιασμός (σύμφωνα με μετρήσεις και μελέτες) των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του δημοσίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here