Στην επιλογή και τοποθέτηση νέων Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων
Διευθύνσεων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. προχώρησε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., μετά από
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού τηρήθηκε η προβλεπόμενη
διαγωνιστική διαδικασία.
Οι επιλογές έχουν ως εξής:

 • Στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης επελέγη ο κ.
  Νικόλαος Βλάχος, προερχόμενος από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Α.Α.Δ.Ε.
  Στη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επελέγη η κ. Σοφία
  Σεχπερίδου, προερχόμενη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
  Α.Α.Δ.Ε.
 • Στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας επελέγη ο
  κ. Γεώργιος Φάκος, προερχόμενος από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε.
 • Στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας επελέγη
  η κ. Αικατερίνη Σταυροπούλου, προερχόμενη από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης
  Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε.
 • Στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και
  Περιουσιολογίου επελέγη η κ. Μαρία Μενούνου, προερχόμενη από τη Διεύθυνση
  Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.
 • Στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και
  Κτιριακών Υποδομών επελέγη ο κ. Θεόδωρος Κελαδίτης, προερχόμενος από το
  Υπουργείο Οικονομικών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here