Η “ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε” σε σχετική ανακοίνωση της στις 20/3/2009 με θέμα “Εισαγωγή ομολογιών από έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και πρόσκληση για αποϋλοποίηση των ενσώματων ομολογιών” (http://www.nireus.com/90_1_ea12-ea101/eisagogh-omologion-apo-ekdosh-metatrepsimou-omologiakou-daneiou-kai-prosklhsh-gia-apoulopoihsh-ton-ensomaton-omologion) γνωστοποίησε  ότι το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του στις 19/03/2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 1.946.589 νέων κοινών ονομαστικών Ομολογιών της εταιρίας, που προέκυψαν από την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, όπως αποφασίσθηκε από την Αʼ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/4/2007.

Οι ομολογίες είχαν εκδοθεί σε ενσώματη μορφή και για να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, θα πρέπει να αποϋλοποιηθούν.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Ομολογιούχοι, οι οποίοι παραμένουν κάτοχοι ενσώματων Ομολογιών, όπως προσέλθουν στην Τράπεζα -Eurobank Ergasias Α.Ε , Διεύθυνση- Investor Information Services (Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας – Νέα Ιωνία Τ.Κ. 142 34, τηλέφωνο  +30 210-3522 -400), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.30 π.μ. μέχρι 14.00 μμ, προκειμένου να αιτηθούν την αποϋλοποίηση των ομολογιών τους.

Τα απαιτούμενα έγγραφα για την αποϋλοποίηση των ομολογιών είναι: 1. Oι ενσώματες ομολογίες.2. Αντίγραφο μερίδας επενδυτή του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).3. Αστυνομική Ταυτότητα.

Οι  ενσώματες ονομαστικές ομολογίες που τυχόν δεν παραδοθούν προς αποϋλοποίηση δεν μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, εκτός εάν προηγουμένως αποϋλοποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. ομολογιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην  Υπεύθυνη Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων κα Κορίνα Μελιώτη τηλ +302106698224 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here