Η εταιρεία Νηρεύς ενημερώνει ότι η ολοκληρώθηκε η καταχώριση της “Andromeda Seafood Sociedad Limitada” στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των  κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, τις οποίες απέκτησε η τελευταία κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 9/881/27.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως εκ τούτου, η Andromeda κατέχει πλέον άμεσα συνολικά 294.016.812 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here