Επιστολή προς τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου έστειλε η διοίκηση της MΙG παραδεχόμενη  συζητήσεις με τη Farallon, αλλά προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει ακόμα κατάληξη.

Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

  • “Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Marfin Investment Group AE ανακοινώνει -σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου- ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων για την αναδιάρθρωση ή και αναχρηματοδότηση του εταιρικού δανεισμού της ευρίσκεται σε συζητήσεις με τη “Farallon Capital Europe” για τη χορήγηση νέας χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος οριστική συμφωνία επί των όρων της χρηματοδότησης.
  • Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας, θα συμφωνηθούν, μεταξύ άλλων, και ο τρόπος χρήσης των κεφαλαίων (περιλαμβανομένης και της αποπληρωμής υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων) και οι εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν (περιλαμβανομένης της σύστασης ενεχύρου επί μετοχών θυγατρικών εταιριών όπως άλλωστε ισχύει και για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις).”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here