Την πρόταση διατύπωσε ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, CEO της Intrum Hellas. Δεν φαίνεται όμως να διαφωνεί και ο άλλος μεγάλος διαχειριστής κόκκινων δανείων στη χώρα μας, η doValue.

O επικεφαλής της Intrum Hellas Γιώργος Γεωργακόπουλος,

Η ιδέα είναι απλή:

  • Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ιταλίας, θα δημιουργηθεί μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV  που θα διαχειρίζεται των “ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης” (Unlikely To Pay) που έχουν απομείνει στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.
  • Για την σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) δεν απαιτούνται εγγυήσεις, όπως για παράδειγμα στον μηχανισμό «Ηρακλής» και οι τράπεζες θα πληρώνουν μικρότερες προμήθειες, αντίστοιχες με αυτές που πληρώνουν σήμερα στις εταιρείες διαχείρισης.

Η αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων σε διεθνές επίπεδο σήμερα, βρίσκεται σε στασιμότητα εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του κόστους χρήματος.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Με δεδομένο ότι τα υψηλά επιτόκια σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον, η ιδέα σύστασης του εξειδικευμένου SPV φαίνεται να κερδίζει έδαφος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν χρειάζεται το Ελληνικό Κράτος  να «φορτωθεί» κι άλλες εγγυήσεις.

Το όχημα ειδικού σκοπού (SPV), θα αγοράζει τα δάνεια που είναι απίθανο να ανακτηθούν.

Οι τράπεζες θα εισπράττουν  για τη μεταβίβαση όχι μετρητά, όπως γίνεται στην πώληση, αλλά ομόλογα που θα βασίζονται στην αξία του δανείου που θα έχει αποτιμηθεί κατόπιν εξειδικευμένης ανάλυσης.

Δεν πρόκειται για ένα ανεξάρτητο fund που απλά αγοράζει ένα δάνειο. Η τράπεζα  διατηρεί ένα ποσοστό μόνο του ομολόγου.

Οι τράπεζες  μπορούν να το αποαναγνωρίσουν, να το βγάλουν, δηλαδή, από τον ισολογισμό τους, διακρατώντας το ομόλογο και άρα, προσδοκώντας σε μελλοντικά έσοδα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία ανταλλαγή: η τράπεζα δίνει το δάνειο και παίρνει πίσω μια επενδύσιμη αξία, με την οποία δικαιούται να λαμβάνει έσοδα, ενώ έχει και επενδυτική χροιά, γεγονός που της επιτρέπει την περαιτέρω αξιοποίησή της…

Στο  ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν καταγράφει έως τώρα αξιοσημείωτη αύξηση των νέων ροών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η κατάσταση παραμένει σταθερή και οι αρχικές εκτιμήσεις των τραπεζών για τα νέα NPE του 2023 δεν έχουν μεταβληθεί.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 η εικόνα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχουν απομείνει στις ελληνικές τράπεζες ήταν η εξής:

  • Εθνική Τράπεζα: Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα την 31η Μαρτίου 2023 διαμορφώθηκαν στα 1,6 δισ. ευρώ και ο δείκτης NPE στο 5,1%.
  • Eurobank: Το πρώτο τρίμηνο του έτους τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ και ο δείκτης στο 5,1%.
  • Τράπεζα Πειραιώς: Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα την 31η Μαρτίου 2023 ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ και ο δείκτης NPE στο 6,6%.
  • Alpha Bank: Το πρώτο τρίμηνο του έτους τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα διαμορφώθηκαν στα περίπου 3 δισ. ευρώ και ο δείκτης NPE στο 7,6%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here