Μεθαύριο τα σπουδαία για το Sunrize Mezz, καθώς στην γενική συνέλευση (της Τετάρτης) θα ψηφιστεί/εγκριθεί η επιστροφή κεφαλαίου (0,0588€/μτχ).
  •  Επειδή πολύ συζήτηση έχει γίνει (και γίνεται) για τους “ειδικού σκοπού” τίτλους (που επί της ουσίας λειτουργούν για τους επενδυτές/μετόχους των τραπεζών δίκη διανομής εσόδων, αντισταθμίζοντας τη μη διανομή μερίσματος) οι ανακοινώσεις και αποφάσεις για το mezzanine της Πειραιώς θα αποτελέσει (σε γενικές γραμμές) οδηγό και για τα υπόλοιπα.
    Τα “οχήματα” με κύρια περιουσιακά στοιχεία ομόλογα μεσαίας εξοφλητικής
προτεραιότητας έχουν προοπτική (και προϋποθέσεις) απόδοσης κεφαλαίου στους κατόχους/μετόχους με ανάλογο ρίσκο (εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους λ.χ. ποσόστωση ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης/junior notes).
     Με το SunriseMezz προσομοιάζει- σε αρκετά- το GalaxyCosmosMezz (Alpha Bank) καθώς αμφότερες οι συναλλαγές έγιναν στο πλαίσιο του Σχεδίου “Ηρακλής”.
      Προοπτικά η επενδυτική προσέγγιση χρήσιμο θα ήταν να γίνεται με βάση και επί μέρους λ.χ. παράταση του πλαισίου με “Ηρακλή” (Ηρακλής ΙΙΙ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here