Κεφάλαια υπάρχουν άφθονα στο ταμείο, γι’ αυτό η θυγατρική αποφάσισε να τα επενδύσει αγοράζοντας το ομόλογο που εκδίδει η μητρική Intrum AB.

H εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Intrum Hellas, θα επενδύσει 130 εκατ. € αγοράζοντας το σύνολο του ομολογιακού δανείου που εκδίδει η σουηδική εισηγμένη εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrum Hellas, κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Δεκεμβρίου, ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, για την υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Intrum AB.

Η Intrum AB θα εκδώσει ομολογίες, ύψους 130 εκατ. ευρώ, τις οποίες θα αγοράσει η ελληνική κατά 80% θυγατρική της. Η διάρκεια του ομολογιακού ορίστηκε σε 15 μήνες, με έναρξη διακανονισμού εντός του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η Intrum Hellas διέθετε στις 31/12/2021 (τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία) καταθέσεις 231 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων μηνιαίας λήξης, ενώ τα υπόλοιπα 101 σε άτοκες καταθέσεις όψεως.

Η κάλυψη του ομολογιακού της σουηδικής Intrum μπορεί να αποφέρει υψηλότερη απόδοση από τις προθεσμιακές καταθέσεις, το επιτόκιο όμως της ενδιάμεσης χρηματοδότησης (σ.σ. διάρκειας 15 μηνών) δεν ανακοινώθηκε.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 392 εκατ. ευρώ.

Το 2021 διάνειμε με μορφή μερίσματος και προμερίσματος 65 εκατ. ευρώ στη Intrum AB και την Τράπεζα Πειραιώς που παραμένει μέτοχος κατά 20%.

Ο κύκλος εργασιών, κατά τη διάρκεια του 2021, ανήλθε σε 182 εκατ. ευρώ (165 εκατ. ευρώ το 2020), εκ των οποίων τα 113 εκατ. ευρώ αφορούν σε αμοιβές αποδοτικότητας (success fee).

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 110,26 εκατ. € (από 95,32 εκατ. ευρώ το 2020) με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 60,5%.

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 51,37 από 70 εκατ. ευρώ το 2020, λόγω των αυξημένων αποσβέσεων, που προκάλεσε η αλλαγή μεθοδολογίας από τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης στη μέθοδο φθίνουσας αξίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here