Τις 377 εγγεγραμμένες startups αριθμεί πλέον το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.) καθώς άλλες 45 νεοφυείς επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εγγραφή τους. 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η προσπάθεια χαρτογράφησης του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα προχωρά με εντεινόμενους ρυθμούς, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται και οι δράσεις υποστήριξης των startups της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιου Κυριαζή που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγγράφηκαν επί πλέον 45 επιχειρήσεις στο Ε.Μ.Ν.Ε., μετά από την αξιολόγησή τους, ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων, ήτοι της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι ένα εργαλείο για τις startups, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν διεθνή παρουσία σε ξένες αγορές, προσελκύοντας κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές. Στόχος του Μητρώου είναι αφενός να χαρτογραφήσει το δυναμικό των νεοφυών εταιρειών, που έχουν παρουσία στη χώρα μας.

Κλάδοι ενδιαφέροντος

Από το σύνολο των startups, που έχουν εγγραφεί στο Elevate Greece, η μία στις πέντε επιχειρεί στον τομέα των βιοεπιστημών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Elevate Greece, εξίσου έντονο είναι το ενδιαφέρον των ελληνικών startups για τον τομέα του τουρισμού. Για την ακρίβεια, ποσοστό 12% των νεοφυών εταιρειών, που έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και τις φιλοξενίας.

Ζωηρό ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι ελληνικές νεοφυείς εταιρείες για τον κλάδο της αγροτεχνολογίας και της αγροδιατροφής, όπου συγκεντρώνεται το 9% των startups του Elevate Greece. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά (9%) που έχει προσελκύσει ο τομέας του περιβάλλοντος και της ενέργειας, ενώ το 7% των εγγεγραμμένων startups δραστηριοποιείται στη διαχείριση big data.

Όσον αφορά την έδρα τους, η μεγάλη πλειοψηφία των νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece συγκεντρώνεται στην Περιφέρεια Αττικής, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα και η Κρήτη.

Δράσεις στήριξης

Ταυτόχρονα με την αποτύπωση του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα προχωρά και η ενεργοποίηση εργαλείων για την υποστήριξή τους μέσω του Elevate Greece. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένα σημαντικό βήμα είναι η ενεργοποίηση και στη χώρα μας, του θεσμού των “business angels”. Η Ελληνική Πολιτεία, για πρώτη φορά, αφενός έχει αποσαφηνίσει θεσμικά το νέο εργαλείο και αφετέρου θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για τους Επενδυτικούς Αγγέλους.

Κοινή Υπουργική Απόφαση περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως “Επενδυτικού Αγγέλου” (Angel Investor). Παράλληλα, του αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

Ο «Επενδυτικός Άγγελος» έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου, το οποίο διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του Elevate Greece και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 € ανά έτος.

Ως «Επενδυτικός Άγγελος» / «Angel Investor» ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here