Αυξημένη κατά +90% σε ετήσια βάση, εμφανίζεται η κερδοφορία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα 465 εκατ. Ευρώ της κερδοφορίας 6μήνου μπορούν με άνεση να απορροφήσουν το κόστος της τιτλοποίησης δανείων συνολικού ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ.

Η Εθνική τράπεζα έχει «παγώσει» τις δόσεις για δάνεια συνολικής αξίας 3,5 δισ. ευρώ, ικανοποιώντας 39,5 χιλιάδες αιτήσεις πελατών της που πλήττονται από την κρίση, ενώ συμμετέχει ενεργά σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης για την πανδημία του κορωνοϊού, με εκταμιεύσεις ύψους 2,8 δισ. ευρώ, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το β΄ εξάμηνο 2020 θα υπερβούν τα 2 δισ. ευρώ.

Εκκρεμότητες

  • Η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier θα ολοκληρωθεί το α΄ 6μηνο του 2021.
  • Στην διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, η τράπεζα βρίσκεται σε συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές, ενόψει και της επικαιροποίησης του business plan της εταιρείας.

Ένα μεγάλο μέρος των κερδών προήλθε από χρηματοοικονομικές πράξεις, που ανήλθαν στα 786 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020 – το β΄ τρίμηνο του 2020 ήταν 12 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του dealing room αναλύονται ως εξής:

  • Η ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ομολόγων ελληνικού Δημοσίου  που κατείχε η Εθνική Τράπεζα  με ένα νέο Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου  ύψους 515 εκατ. ευρώ,
  • Η πώληση κρατικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» ύψους 264 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του α΄ 3μήνου 2020.

Τα οργανικά κέρδη του πρώτου 6μήνου αυξήθηκαν κατά +21% σε ετήσια βάση –στα 132 εκατ. ευρώ– αναλύονται ως εξής:

  • τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων,
  • την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου,
  • τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα. Τα οργανικά κέρδη β΄ τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. ευρώ.

Ο Παύλος Μυλωνάς ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου  έδωσε έμφαση στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, με τις συναλλαγές e-banking να καταγράφουν αύξηση +32% μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε σχέση με τους μήνες πριν από τον κορωνοϊό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here