Σε split της μετοχής στα 4 προχωράει η Epsilon Net και συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Οκτωβρίου για να εγκρίνει την απόφαση.

Με το split ο αριθμός των μετοχών θα αυξηθεί από 13,4 εκ. κοινές μετοχές σε 53,6 εκ. κοινές μετοχές με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 σε 0,075 ευρώ.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της εταιρίας προς το ΧΑ αναφέρει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ » και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» (εφεξής η Εταιρία) καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της EPSILON NET A.E, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑ 1ο: Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,075€ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000 σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου (5) του Καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here