Δεν ήταν μόνον άδικο. Ήταν παράλογο. Τελικά ρυθμίστηκε.

Εκατοντάδες προμηθευτές της πάλαι ποτέ πανίσχυρης αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος», χρειάστηκε να περιμένουν 2,5 χρόνια -και την αλλαγή της κυβέρνησης- για να αποφασίσει τελικά η Πολιτεία να προχωρήσει σε οριζόντια ρύθμιση, για να τους επιστραφεί ο  ΦΠΑ που είχαν πληρώσει για προϊόντα για τα οποία οι ίδιοι δεν είχαν πληρωθεί.

Θετικό είναι το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν στη δαπανηρή, αργή και ψυχοφθόρα διαδικασία προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

  • Είχε προηγηθεί βέβαια στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, η θετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο οποίο είχε προσφύγει για το ζήτημα αυτό η Coca-Cola 3E Ελλάδος.

Σήμερα, με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι προμηθευτές της «Μαρινόπουλος», των οποίων οι απαιτήσεις από την πτωχευμένη αλυσίδα είχαν διαγραφεί υποχρεωτικά κατά 50% βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης της μπορούν πλέον με μία αίτηση στη ΔΟΥ να διεκδικήσουν επιστροφή του ΦΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν προσφύγει στο δικαστήριο για το θέμα αυτό.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει την εξής διαδικασία:

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η υπόθεση είτε εκκρεμεί στη διοίκηση (έχει δηλαδή ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την άσκησή της) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση περί μείωσης της φορολογητέας βάσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1.  Την απόφαση του 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σ.σ. πρόκειται για την απόφαση με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος») με συνημμένη τη συμφωνία αυτή, καθώς και τη συνημμένη σε αυτή κατάστασηπιστωτών,
  2. Βεβαίωση από το δικαστήριο ότι η επικυρωτική απόφαση δεν έχει ανατραπεί,
  3. Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα/ πιστωτή ότι δεν έχει ανατραπεί ως προς αυτόν η συμφωνία λόγω καταγγελίας αυτής,
  4. Βεβαίωση από το δικαστήριο ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή (εφόσον η υπόθεση δεν εκκρεμεί στη διοίκηση).

Για τη μείωση της φορολογητέας βάσης κατά το ποσό που η απαίτηση κατέστη οριστικά ανείσπρακτη, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ πρέπει να εκδώσει απόφαση εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης.

Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό κατά το οποίο μειώνεται η φορολογητέα βάση, στην περίπτωση που έχει συμπεριληφθεί σε δήλωση ΦΠΑ από τον υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Εάν το ποσό που προκύπτει τελικά είναι πιστωτικό, τότε η επιχείρηση μπορεί είτε να το ζητήσει προς επιστροφή, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, είτε να το μεταφέρει προς συμψηφισμό.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here