Στο προηγούμενο άρθρο μας, έγινε μια γενική περιγραφή των options , τι είναι ένα option , τι δικαιώματα και υποχρεώσεις προσδίδει στον κομιστή του , και ποια η λογική και ο λόγος ύπαρξής τους σαν προϊόντα , καθώς και την στρατηγική των covered calls. Σήμερα θα κάνουμε αναφορά σε μια ακόμη στρατηγική , αυτή των straddles .

Yπάρχουν δύο τύποι straddles , τα long straddles και τα short straddles , ας τα δούμε λοιπόν.

LONG STRADDLE

πότε χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη στρατηγική :

Όταν περιμένουμε μεγάλη αύξηση της μεταβλητότητας σε μια μετοχή .

Παράδειγμα:

Η εταιρεία ‘’Χ’’ διαπραγματεύεται σε μια τιμή ‘’ψ’’ αλλά η αγορά βοά για πχ μια επικείμενη πιθανότητα εξαγοράς ή για ένα επαναστατικό προϊόν το οποίο θα αλλάξει τελείως την εικόνα και τα μεγέθη της εταιρείας. Η εταιρεία από την άλλη διαψεύδει (μέσω διαρροών)  τα δημοσιεύματα και ανακοινώνει ημερομηνία εταιρικής ανακοίνωσης. Από την άλλη πλευρά οι traders βλέπουν να αυξάνει ο όγκος συναλλαγών ενώ και διαγραμματικά η τεχνική ανάλυση ‘’δείχνει ένα κομβικό σημείο’’…

Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαφές ότι κάτι θα συμβεί αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι …. Αν η εταιρεία επιβεβαιώσει τις φήμες θα ακολουθήσει μεγάλο ράλλυ για την μετοχή , αν διαψεύσει επίσημα, θα ακολουθήσει μεγάλη πτώση …

Ο επενδυτής αν διαλέξει οποιαδήποτε πλερά κινδυνεύει να βρεθεί ‘’στη λάθος θέση’’ εδώ λοιπόν τη λύση δίνει το long straddle.

ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ long straddle

  • Με την αγορά ενός δικαιώματος αγοράς (long call) και την αγορά ενός δικαιώματος πώλησης (long put)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Θεωρητικά η στρατηγική χτίζεται με την αγορά ενός long call και ενός long put ‘’at the money’’ δηλαδή στην τρέχουσα τιμή της μετοχής , μπορούμε όμως αν περιμένουμε μεγάλη αύξηση της μεταβλητότητας να χρησιμοποιήσουμε και ‘’out of the money’’ options , δηλαδή με τιμή εξάσκησης πάνω από το χρηματικό ισοδύναμο της μετοχής για τα calls και κάτω από το χρηματικό ισοδύναμο της μετοχής για τα puts περιορίζοντας έτσι το κόστος αλλά και το πιθανό κέρδος , (στην συγκεκριμένη περίπτωση η στρατηγική ονομάζεται long strangle) , γενικά είναι μια ‘’ακριβή στρατηγική’’ και είναι σημαντικό να έχουμε υπόψιν την παρούσα μεταβλητότητα (implied volatility) των δικαιωμάτων  διότι επηρεάζει το κόστος τους .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η εταιρεία ‘’Χ’’ κοστίζει 10 € και το call που επιλέγουμε κοστίζει 1€, επίσης το put που επιλέγουμε επίσης 1€ (at the money , δηλ strike price 10€) , στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε ένα κόστος 2€για την αγορά και των δύο δικαιωμάτων , έτσι λοιπόν αν μέχρι την λήξη τους η μετοχή κινηθεί πάνω από 12€ ή κάτω από 8€ είμαστε κερδισμένοι , το ‘’νεκρό μας σημείο’’ ή ‘’brake even’’ είναι τα 8€ (down side) και 12€  (up side) , (δηλαδή ούτε χάνουμε ούτε κερδίζουμε) ενώ αν η μετοχή παραμείνει στάσιμη χάνουμε 2€ , αυτό με την σειρά του σημαίνει ότι η ζημιά που μπορούμε να υποστούμε είναι μετρήσιμη και περιορισμένη , ενώ το κέρδος θεωρητικά απεριόριστο.

SHORT STRADDLE 

Πότε χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη στρατηγική : Οταν ο επενδυτής δεν αναμένει διαφοροποίηση στην τιμή της μετοχής που εξετάζει , ή έχει στην κατοχή του ,  θεωρεί ότι θα παραμείνει σχετικά σταθερή με χαμηλή μεταβλητότητα ,  ενώ η συγκεκριμένη στρατηγική του δίνει την δυνατότητα δημιουργίας εισοδήματος.

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

  • Με την πώληση ενός δικαιώματος αγοράς (short call) και την πώληση ενός δικαιώματος πώλησης  (short put)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

O πωλητής ενός straddle αναμένει ότι η τιμή του υποκείμενου τίτλου δεν θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις και θα παραμείνει σχετικά σταθερή , έτσι λοιπόν πουλάει ένα δικαίωμα αγοράς και ένα διακαίωμα πώλησης , εισπράτει το ποσόν των χρημάτων που προκείπτουν από τις πωλήσεις (το οποίο έιναι και το κέρδος του , μετρήσιμο και συγκεκριμένο)  αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι η πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί μέχρι την λήξη ζωής των δικαιωμάτων που πούλησε είναι θεωρητικά απεριόριστη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η εταιρεία Χ είναι καλά δομημένη αλλά σε ένα στάδιο που δεν υπάρχουν νέα δεδομένα που να διαφοροποιούν ουσιαστικά τις εργασίες της , και  η αγορά δεν αναμένει διαφοροποιήσεις στην τιμή της μετοχής της , έτσι λοιπόν με βαση αυτό το δεδομένο μπορούμε να πουλήσουμε ένα ‘’at the money’’call και ένα put , οπότε έχουμε

ΤIMH ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΧ 10€ , ΚΟΣΤΟΣ CALL 1€ , ΚΟΣΤΟΣ PUT 1€ , (τα οποία κόστη ο πωλητής τα εισπράτει ως κέρδη) , στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πωλητής έχει ‘’υποθηκεύσει’’ ένα κέρδος 2€ .

Αυτό σημαίνει ότι αν η τιμή του υποκείμενου τίτλου  την ημέρα της λήξης των δικαιωματων παραμένει στα 10€  το κέρδος κατοχυρώνεται αυτούσιο. Αν κινηθεί μέχρι τα (11€) , μένει μόνο το κέρδος που πρέκυψε από την πώληση του put option. Αντίθετα αν κινηθεί μέχρι τα  (9€)μένει μόνο το κέρδος από την πώληση του call.

Τα νεκρά σημεία ή brake even είναι αντοίστιχα τα 12€ & 8€ ενώ αν η τιμή της μετοχής βγεί εκτός αυτών των ορίων η ζημιά του πωλητή μπορεί θεωρητικά να είναι απεριόριστη.

Aυτή είναι μια ακόμη στρατηγική που δείχνει ότι το οπλοστάσιο ενός επενδυτή μπορεί να έχει αρκετές επιλογές αν και εφόσον υπάρχει γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο.

 

{Ο κ. Θεόδωρος Γιαμιάς είναι Γενικός Δντης στην Kyros Financial Group}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here