Για 3+1 εισηγμένες φημολογούνται, εξετάζονται και δρομολογούνται σενάρια ενδεχόμενης διάθεσης μειοψηφικού ποσοστού.

Οι 3 της μεγάλης κεφαλαιοποίησης και η μία της μεσαίας είναι τα λίγο ως πολύ γνωστά hot stories που είτε κυκλοφορούν κατά καιρούς σε χρηματιστηριακά/επιχειρηματικά γραφεία είτε διαψεύδονται ή και ακυρώνονται στο παρά 5′.

Ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο, που αφορούσε στην Attica Συμμετοχών και το φερόμενο ενδιαφέρον του ομίλου Γιάννη Γρύλου/Sky Express– για την απόκτηση του 25% του μετοχικού κεφαλαίου.

Διαψεύστηκε κατηγορηματικά, με την κοινότητα να θεωρεί πρώϊμη την όποια συζήτηση της Strix- στην αρχή της θερινής περιόδου- και με την αποτίμηση του σχήματος συμμετοχών στα μόλις 600 εκατ. ευρώ.

Κατά καιρούς έχει γίνει αναφορά για το ενδεχόμενο διάθεσης ποσοστού 6%-8% του μ.κ της Cenergy Holdings. Και σε αυτή την περίπτωση η προοπτική μεγέθυνσης του ομίλου είναι τέτοια που τα 1,521 δισ. είναι λίγα- όταν Φεβρουάριο 2023 ήταν 850 εκατ.- συνδυαστικά με την διαδικασία δημιουργίας παραγωγικής βάσης στις ΗΠΑ είναι deep under value.

Για την HelleniQ Energy η διάθεση-ήδη από τον Δεκέμβριο 2023- ενός 6,5%+4, % plus από τους βασικούς μετόχους ΡΟ&ΙΗ/συμφερόντων Λάτση και ΤΑΙΠΕΔ (στα 7 ευρώ) σε συνδυασμό με το premium που δημιουργήθηκε έκτοτε ( τρέχουσα τιμή στα 8,385 ευρώ) και την πιθανότητα ένταξης στον MSCI Standard Greece δημιουργούν την-σχεδόν- βεβαιότητα δεύτερου placement- κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024– εάν και εφ’ όσον το επιτρέψει η κατάσταση στις διεθνείς αγορές.

Τελευταία είναι η περίπτωση της AEGEAN, κοινό μυστικό πως ενδιαφέρον ισχυρών παραγόντων, διαχειριστών υπάρχει για το-ίσως- πιο hot turn around story του κλάδου πανευρωπαϊκά. Μόνο που και σε αυτή την περίπτωση-όπως της Attica Συμμετοχών- τα μόλις 1,140 δισ.€ αποτίμησης θεωρούνται πολύ προσγειωμένα για την εισηγμένη που φέτος αναμένει απογείωση μεγεθών.