Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές- ΕΕΑ  δημοσίευσαν Δήλωση (Supervisory Statement) σχετικά με τα σενάρια επιδόσεων του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) με στόχο κυρίως τη βελτίωση της προστασίας του ιδιώτη επενδυτή.

Σύμφωνα με τη Δήλωση οι ΕΕΑ συστήνουν τη συμπερίληψη μιας επιπλέον προειδοποίησης που θα τίθεται αμέσως μετά τον τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω» και πριν την παράθεση των σεναρίων επιδόσεων.

Ειδικότερα, προτείνεται η προσθήκη ενός τυποποιημένου κειμένου διατυπωμένου με έντονους χαρακτήρες (bold  format), το οποίο έχει το εξής περιεχόμενο:“Market developments in the future cannot be accurately predicted. The scenarios shown are only indications of some of the possible outcomes based on recent returns. Actual returns could be lower”.

Στα ελληνικά το ως άνω κείμενο θα μπορούσε να αποδοθεί ως εξής: Αριθμ. Πρωτ.: 215933/77 Αριθμ. Φακ.: 048 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ.: 23199 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες – Μέλη της Ένωσης Υπόψη Διευθυνόντων Συμβούλων & Γενικών  Διευθυντών, Υπευθύνων Κλάδων, Νομικών  Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

«Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια αποτελούν μόνο ενδείξεις κάποιων από τα πιθανά αποτελέσματα που βασίζονται σε πρόσφατες αποδόσεις. Οι πραγματικές αποδόσεις θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες.»

Oι εθνικές εποπτικές αρχές καλούνται να ελέγχουν αν οι ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι παραγωγοί PRIIPs προς την κατεύθυνση παροχής της σχετικής ενημέρωσης είναι ευθυγραμμισμένες με τις συστάσεις των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

Όπως διευκρινίζει και η  Insurance Europe οι προσθήκες αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τους παραγωγούς PRIIPs και παρέχονται στο πλαίσιο της βέλτιστης πρακτικής.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι την ίδια ημέρα οι ΕΕΑ δημοσίευσαν επίσημες Συστάσεις ύστερα από τη διαβούλευση για στοχευμένες τροποποιήσεις στον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό 2017/653 (RTS) που αφορά στην παροχή του εγγράφου βασικών πληροφοριών KID για τα επενδυτικά προϊόντα PRIIPs. Όσον αφορά το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου, επισημαίνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  • Οι ΕΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στο παρόν στάδιο στην πρόταση αλλαγών ουσίας στον κατ ́εξουσιοδότηση κανονισμό.
  • Ενόψει της προωθούμενης παράτασης της εξαίρεσης των ΟΣΕΚΑ από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού PRIIPs για δύο ακόμη χρόνια (31.12.2021), θα πρέπει να γίνει η ανάλογη προσαρμογή του άρθρου 18 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.
  • Η συνολική αναθεώρηση του πλαισίου PRIIPS προγραμματίζεται εντός του έτους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here