Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1)     Βασίλειος Μπίλλης,  Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2)     Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

3)     Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

4)     Μιχαήλ Μαστοράκης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

5)     Στέργιος Νέζης, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

6)     Ιωάννης Παντολέων, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

7)     Ρούμπεν Μπουρλάς, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

8)     Σπυρίδων Κόπολας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

9)     Στέφανος Κανίδης, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

10)  Λάμπρος Μπίσαλας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 28/01/2024 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Εκ των ανωτέρω, οι κάτωθι αναφερόμενοι απαρτίζουν την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας:

1)   Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

2)   Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

3)   Στέργιος Νέζης, Μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here