Η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι -από πλευράς εισπράξεων- αντίστοιχη ίσως και καλύτερη του 2019 γεγονός που αρκεί για να συντηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο +3% έως και +4%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου παρουσίασε στους Έλληνες δημοσιογράφους, το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο 2022-2025 (αυτό που πριν από λίγες μέρες είχε παρουσιάσει στο Λονδίνο σε ξένους θεσμικούς επενδυτές).

Ο κ. Μεγάλου εξήγησε ότι

  • «Oι πληροφορίες  από όλο το φάσμα της τουριστικής αγοράς για την φετινή τουριστική σεζόν, συγκλίνουν για την επίτευξη εισπράξεων της τάξης των 18 – 19 δις. Ευρώ, ποσό ικανό για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης της οικονομίας συνολικά…»

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανάλυσε ταυτόχρονα το επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2022 – 2025 βασικοί άξονες του οποίου είναι:

  1. ο διπλασιασμός της κερδοφορίας στο 1,2 δισ. ευρώ το 2025 – πριν από προβλέψεις
  2. η διανομή μερίσματος από το 2024, δηλαδή για την οικονομική χρήση του 2023.

Οι παραδοχές του business plan οδηγούν την τράπεζα Πειραιώς σε διάφανη κερδοφορία και ο στόχος για τη διανομή μερίσματος σε ποσοστό έως και 20% των κερδών θα επιδιωχθεί από τη χρήση του 2023 με προοπτική να φτάσει το 35% το 2025.

Προβλέψεις

Το νέο business plan βασίζεται στην πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 3%-4% κατά το τρέχον έτος και 3% ετησίως έως και το 2025, πληθωρισμό 7% φέτος και μέσο όρο 2% την τριετία 2023-2025 με βασική ώθηση από τον τομέα του τουρισμού που σε ότι αφορά το 2022 θα φέρει έσοδα 18-19 δις ευρώ.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 13% το 2022 και στο 11% μέσο όρο τα τρία προσεχή χρόνια και οι παραδοχές για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι συντηρητικές σε ότι αφορά την προοπτική δημιουργίας κόκκινων δανείων.

Οι πυλώνες

Οι βασικοί πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου είναι:

  • Η διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με έμφαση στα έσοδα από τη διαχείριση κεφαλαίων, τις προμήθειες και την αξιοποίηση ακινήτων.
  • Η δραστική μείωση του κόστους.
  • Η ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις 27 δισ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση 7 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025.

Οι στοχεύσεις

Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων θα αυξηθεί στα 35 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια.

Αντιθέτως, το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα περιοριστεί σε 1,2 δισ. ευρώ από 4,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 και ο δείκτης NPEs θα μειωθεί από το 13%, στο 9% στο τέλος του 2022 και 3% στο τέλος του 2025.

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των πηγών εσόδων προβλέπεται η συγκρότηση ενός νέου επιχειρηματικού πυλώνα που θα περιλαμβάνει τους τομείς διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακών συναλλαγών και private banking με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 6 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να διπλασιαστούν έως το 2025. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει η εξαγορά της εταιρείας Iolcus Investment με υπό διαχείριση κεφάλαια 1 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού του από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές.

  • Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά 1 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ σήμερα, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα από μισθώματα στα 60 εκατ. ευρώ το 2025 από 34 εκατ. ευρώ το 2021.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση επί των ενσώματων κεφαλαίων στο 6% περίπου για το 2022 με στόχο να φτάσει το 12% το 2025.

  • «Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας, θα επιτρέψει δυνητικά τη διανομή μερίσματος στους μετόχους από το 2024 σε συνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις».

Όσον αφορά στο λειτουργικό κόστος, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε πως θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της τράπεζας, με το προσωπικό να μειώνεται στα 6.000 άτομα το 2025, από 9.000 εργαζόμενους στα τέλη του 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here