Μία άκρως ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συνέντευξη παρέθεσε η πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου, στην πρώτη εκπομπή BanksLive!

Μιλώντας αποκλειστικά για πρώτη φορά, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ανέλυσε όλα τα χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να επανεκκινηθεί η οικονομία, ενώ έδωσε και αρκετές “ειδήσεις” μέσω του Banks.com.gr όπως η σύσταση Παρατηρητήριου Ρευστότητας.

Παρακολουθήστε όλη τη συνέντευξη

Στόχος της κυβέρνησης και της διοίκησης της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι τα χρήματα αυτά να φτάνουν στις επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά ανάγκη και μέσω του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας επιτυγχάνεται η άμεση καταγραφή για τον ρυθμό εκταμίευσης των εργαλείων που δίνονται από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η κα. Χατζηπέτρου την ίδρυση του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου ζήτησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και στόχος του θα είναι η παρακολούθηση της παροχής ρευστότητας των τραπεζών στις επιχειρήσεις με την συμμετοχή Τράπεζας της Ελλάδας και της Κεντρικής Γραμματείας συντονισμού.

Τα απογεYματα της ΤετAρτης Eχουν πλEον BanksLive!

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φορέα που θα λειτουργεί τόσο εποπτικά όσο και ελεγκτικά. «Θα παρατηρούμε αν και εφόσον αυτά τα 7 δις. ευρώ δεν διεύρυναν όπως πρέπει αυτό που ορίζουν ως σύνολο εξυπηρετούμενου δανείου. Θα παίρνουμε τα στοιχεία πιο γρήγορα και θα κάνουμε μέσω της πλατφόρμας μας συνδυαστικές παρατηρήσεις. Θα είμαστε σε θέση να δούμε αν κάποιος έχει πάρει το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το χει χρησιμοποιήσει ως εγγυοδοτικό», πρόσθεσε.

100.000 αιτήσεις σε έναν μήνα – Εγκρίθηκαν ήδη 780 εκατ. ευρώ

Η πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, μιλώντας στον δημοσιογράφο Χρήστο Ζιώτη, επικεφαλής της συντακτικής ομάδας του NPLConfidential.com αποκάλυψε επίσης ότι μέχρι στιγμής οι αιτήσεις στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχουν αγγίξει τις 100.000 από τις 27 Απριλίου, οπότε και άνοιξε το πρόγραμμα και στο ίδιο διάστημα έχουν εγκριθεί 780 εκατ. ευρώ, όταν για το πρώτο ΤΕΠΙΧ είχαν εγκριθεί σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα, το μισό χρηματικό ποσό.

 

ΕβδομαδιαΙα Live! των portal Banks.com.grNPLConfidential.comInsuranceWorld.gr και CoffeeMag.gr. Ολα τους σε σταθερΗ ημΕρα και Ωρα για κΑθε Ενα απΟ τα portal μας, κΑθε φορΑ με διαφορετικοΥς καλεσμΕνους και θΕμα, απΟ τα σημαντικΑ της επικαιρΟτητας.

 

Συνοψίζοντας τα key points της συζήτησης

-Έμπρακτο ενδιαφέρον τραπεζών για το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19

-Μέσα σε έναν μήνα, από τις 27 Απριλίου, κατατέθηκαν 100.000 αιτήσεων

-Μπορεί να γίνει δανειοδότηση από διαφορετικές τράπεζες

-Το Δημόσιο μπαίνει ως εγγυητής για το δάνειο από το Ταμείο

-Μέσω του ΤΕΠΙΧΙΙ έχουν εγκριθεί 780 εκατομμύρια ευρώ για δάνεια μέσα σε ένα μήνα

-Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) έχουν αιτηθεί συμμετοχής 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

-Το πρόγραμμα λήγει στο τέλος της εβδομάδας, αλλά εάν δοθούν έξτρα ευρωπαϊκά πακέτα μπορεί να ξαναξεκινήσει

-Το επιδοτούμενο επιτόκιο του ΤΕΠΙΧ γίνεται μέσω ΕΣΠΑ

-Δάνεια σε εταιρείες που επλήγησαν αλλά δεν έχουν υψηλό δανεισμό

-Σημαντικό όφελος από το διετές επιδοτούμενο επιτόκιο

-Δεν καλύπτουμε τις εξασφαλίσεις, εξαρτάται από την αξολόγηση των τραπεζών

-Είμαστε ο αναπτυξιακός μοχλός της οικονομίας μας 

-Μοχλεύουμε τα 2 δισ. και τα κάνουμε 7 δισ.

Εντυπωσιακή συμμετοχή τραπεζών στο Ταμείο Εγγυοδοσίας CoVID-19

Εντυπωσιακή συμμετοχή και σημαντικό έμπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από πλευράς των σημαντικότερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της χώρας, προς στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να συμμετάσχουν στο νέο ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CoViD-19

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) έχουν αιτηθεί συμμετοχής 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται:
• Οι 4 συστημικές Τράπεζες της χώρας (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha)
• H Attica Bank
• Η Optima Bank
• H Procredit Bank
• Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες (Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων)
• Ο Βρετανικός Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός EBury

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξετάζει ενδελεχώς τους φακέλους υποψηφιότητας που υπέβαλαν οι ανωτέρω χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Αμέσως μετά θα οριστικοποιηθούν και θα συνυπογραφούν οι όροι της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι προϋποθέσεις της κρατικής εγγύησης με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το ύψος του ποσού δανείου για κεφάλαια κίνησης  που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (που ισοδυναμεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου)  θα αντιστοιχεί:
είτε
• στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019,
είτε
• στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,
είτε μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου,  μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, μετά από αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Η Εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καλύπτει το 80% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας κάθε τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με τον εξής τρόπο υπολογισμού:
1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο:
80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και
2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δάνειων:
• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 40% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους
και
• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 30% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: covid.guarantee@etean.com.gr ή τηλεφωνικά: +30 210 7450400

Δείτε επίσης: Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θ. Δημόπουλος ζωντανά την Πέμπτη στο VirusLive

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here