Εντυπωσιακή συμμετοχή και σημαντικό έμπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από πλευράς των σημαντικότερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της χώρας, προς στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να συμμετάσχουν στο νέο ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CoViD-19

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) έχουν αιτηθεί συμμετοχής 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται:
• Οι 4 συστημικές Τράπεζες της χώρας (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha)
• H Attica Bank
• Η Optima Bank
• H Procredit Bank
• Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες (Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων)
• Ο Βρετανικός Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός EBury

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξετάζει ενδελεχώς τους φακέλους υποψηφιότητας που υπέβαλαν οι ανωτέρω χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη της προέδρου της Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνάς Χατζηπέτρου, στην πρώτη εκπομπή BanksLive! με όλες τις ενδιαφέρουσες παραμέτρους για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της οικονομίας:

-Έμπρακτο ενδιαφέρον τραπεζών για το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19

-Μέσα σε έναν μήνα, από τις 27 Απριλίου, κατατέθηκαν 100.000 αιτήσεων

-Μπορεί να γίνει δανειοδότηση από διαφορετικές τράπεζες

-Το Δημόσιο μπαίνει ως εγγυητής για το δάνειο από το Ταμείο

-Μέσω του ΤΕΠΙΧΙΙ έχουν εγκριθεί 780 εκατομμύρια ευρώ για δάνεια μέσα σε ένα μήνα

-Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) έχουν αιτηθεί συμμετοχής 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

-Το πρόγραμμα λήγει στο τέλος της εβδομάδας, αλλά εάν δοθούν έξτρα ευρωπαϊκά πακέτα μπορεί να επανεκκινηθεί

-Το επιδοτούμενο επιτόκιο του ΤΕΠΙΧ γίνεται μέσω ΕΣΠΑ

-Δάνεια σε εταιρείες που επλήγησαν αλλά δεν έχουν υψηλό δανεισμό

-Σημαντικό όφελος από το διετές επιδοτούμενο επιτόκιο

-Δεν καλύπτουμε τις εξασφαλίσεις, εξαρτάται από την αξολόγηση των τραπεζών

-Είμαστε ο αναπτυξιακός μοχλός της οικονομίας μας 

-Μοχλεύουμε τα 2 δισ. και τα κάνουμε 7 δισ.

 

Αμέσως μετά θα οριστικοποιηθούν και θα συνυπογραφούν οι όροι της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι προϋποθέσεις της κρατικής εγγύησης με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το ύψος του ποσού δανείου για κεφάλαια κίνησης  που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (που ισοδυναμεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου)  θα αντιστοιχεί:
είτε
• στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019,
είτε
• στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,
είτε μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου,  μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, μετά από αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Η Εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καλύπτει το 80% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας κάθε τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με τον εξής τρόπο υπολογισμού:
1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο:
80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και
2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δάνειων:
• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 40% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους
και
• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 30% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: covid.guarantee@etean.com.gr ή τηλεφωνικά: +30 210 7450400

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here