Από το 7 Ημέρες Οικονομία της Eurobank Research

 

Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2020), ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα εκτιμάται στο -9,0% το 2020 και στο +6,0% το 2021.

Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εαρινές προβλέψεις (Μάιος 2020), σημειώθηκε αναθεώρηση επί τα βελτίω για την ύφεση το 2020 (ηπιότερη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες) και επί τα χείρω για την ανάκαμψη το 2021 (μικρότερη κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες). Αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, τότε το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2021 θα είναι μικρότερο κατά -3,5% σε σύγκριση με το επίπεδο του 2019 από -2,6%, βάσει των εαρινών προβλέψεων.

Όπως αναφέρεται στα περισσότερα τεύχη του δελτίου της Eurobank Research, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, οι προβλέψεις για το μέγεθος της συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 και της αντίστοιχης μεγέθυνσης το 2021 χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό ισχύει για το σύνολο των οικονομιών παγκοσμίως.

Σχήμα 1: Ελλάδα και ΕΕ-27 – Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2020) για τον Πραγματικό Ρυθμό Οικονομικής Μεγέθυνσης των Ετών 2020 και 2021

Σημείωση: Οι τιμές των ρόμβων (μπλε σκούρο χρώμα) δείχνουν τους απαιτούμενους πραγματικούς ρυθμούς μεγέθυνσης για το 2021, έτσι ώστε οι οικονομίες –με δεδομένη την προβλεπόμενη ύφεση για το 2020– να επιστρέψουν στα προ της κρίσης του κορωνοϊού Covid-19 επίπεδα.

Πηγή: (α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (β) Eurobank Research.

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζουμε τις αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών (ΕΕ-27) συν αυτής του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ).

Πέραν της μεγάλης ύφεσης που αναμένεται να βιώσουν όλα τα κράτη μέλη το 2020, η ανάκαμψη το 2021 εκτιμάται ότι δεν θα είναι ικανή ώστε οι οικονομίες να επιστρέψουν στα προ του κορωνοϊού Covid-19 επίπεδα.

Στην αριστερή πλευρά της κατανομής ξεχωρίζουν αρνητικά η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κροατία. Το πραγματικό ΑΕΠ των εν λόγω οικονομιών το 2021 εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο κατά -5,8, -4,6, -4,4, -4,3 και -4,1 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2019.

Στο δεξιό σκέλος της κατανομής διακρίνονται με τις προβλεπόμενες καλύτερες σχετικές επιδόσεις για το σύνολο της διετίας 2019-2021 η Μάλτα, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Δανία και το Λουξεμβούργο. Επί παραδείγματι, η οικονομική δραστηριότητα στη Μάλτα (μετρούμενη σε όρους πραγματικού ΑΕΠ) το 2021 προβλέπεται να υπολείπεται μόλις κατά -0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

……………………

 

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 14/07/2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here