Διαπραγματεύσεις για υπογραφή συμβάσεων αγοραπωλησίας δύο χαρτοφυλακίων με εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια και συμβάσεις leasing ολοκληρώνει αυτές τις μέρες, η Alpha Bank.

Στις 30 Ιουνίου η διοίκηση της Alpha ταξινόμησε  περιουσιακά στοιχεία, όπως και τη συμμετοχή της στην επιδιωκόμενη τιτλοποίηση Solar, στα προοριζόμενα προς πώληση, αναγνωρίζοντας ζημιές απομείωσης  246 εκατ. ευρώ.

Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις προς µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις (project Ερμής).

Στις 29 Ιουνίου η Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας, αφού εξέτασε την οικονομική προσφορά, που έλαβε από την Davidson Kempner, ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας πώλησης, δίνοντας το δικαίωμα στο private equity fund να διεξάγει έλεγχο δέουσας επιμέλειας.

Η συναλλαγή εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριµήνου του έτους.

Η Alpha ταξινόµησε το χαρτοφυλάκιο στα προοριζόμενα προς πώληση.

Η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 685,1 εκατ. ευρώ και η καθαρή ( μετά την αφαίρεση προβλέψεων) σε 263,7 εκατ. ευρώ.

Ως σύμβουλος πώλησης ενεργεί η PriceWaterhouseCoopers

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here