Η βελτίωση του τιμήματος που προσφέρει η UniCredit για το 8,97% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank ολοκληρώνει τη διαδικασία  και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ συνεδρίασε χθες το βράδυ για να εγκρίνει τη συναλλαγή.

Μοναδική εκκρεμότητα πλέον η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από αύριο, ξεκινά η προσπάθεια για την πώληση έως του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας σε ξένους και εγχώριους επενδυτές.

Σήμερα, εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο της Εθνικής που συνοδεύει τη δημόσια προσφορά μετοχών σε Έλληνες επενδυτές και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 9μήνου.

Η διάθεση των μετοχών Εθνικής Τράπεζας θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη. H τιμή προσφοράς θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά μετοχή.

Οι σύμβουλοι έχουν εισηγηθεί στο ΤΧΣ τη διάθεση του 20% της Εθνικής με δυνατότητα επιπρόσθετων μετοχών (σ.σ. ως 5%), εφόσον υπάρξει υπερβάλλουσα ζήτηση.

Σύμφωνα με την αρχική κατανομή, το 15% θα διατεθεί σε ξένους επενδυτές, μέσω της διαδικασίας του accelerated book building και το 5% σε Έλληνες επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς.

Σήμερα θα ανακοινωθεί το εύρος τιμής διάθεσης, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη ένδειξη επιβεβαίωσης ή διάψευσης των πληροφοριών περί ισχυρής ζήτησης.

Στην Ελλάδα θα διατεθεί μικρό μέρος των μετοχών (ως 5%), μέσω δημόσιας προσφοράς, που θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες (14-16 Νοεμβρίου).

Ημερομηνία Γεγονός
13 Νοεμβρίου 2023 Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
13 Νοεμβρίου 2023 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στις ιστοσελίδες της Τράπεζας, του Πωλητή Μετόχου, του Συμβούλου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.
13 Νοεμβρίου 2023 Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
13 Νοεμβρίου 2023 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση του επενδυτικού κοινού και την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
14 Νοεμβρίου 2023 Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά.
14 Νοεμβρίου 2023 Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
16 Νοεμβρίου 2023 Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά.
16 Νοεμβρίου 2023 Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
17 Νοεμβρίου 2023 Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
17 Νοεμβρίου 2023 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
21 Νοεμβρίου 2023 Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες και του Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών (Αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).

 

  • Book runner του accelerated book building είναι η JP Morgan και συνδιοργανωτές οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, UBS και Euroxx. Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα NBG Securities και Euroxxθα τρέξουν η διαδικασία, μαζί με την Axia Ventures Group.