Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η «Συναλλαγή») ύψους €0,65 δισ., με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ως μέρος του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF).

Η Συναλλαγή δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας (first loss tranche). Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 13 μονάδες βάσης στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε ενοποιημένη βάση.

Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εποπτικές εγκρίσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Συναλλαγής για το Project Tokyo, επικυρώνει τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Στη συναλλαγή, η Citi ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here