Αλλαγές στη σύνθεση της συμμετοχής ανακοίνωσε η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες με μεγαλύτερη τον μηδενισμό συμμετοχής της κας Natalia Zolotova (έμμεσο υπόχρεο πρόσωπο της «Linnaeus Capital Partners B.V»).

Ειδικότερα, η Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 30.12.2019 ενημέρωσης που έλαβε από την κα Natalia Zolotova (έμμεσο υπόχρεο πρόσωπο της «Linnaeus Capital Partners B.V») επήλθε η ακόλουθη μεταβολή στα Δικαιώματα Ψήφου επί των μετοχών αυτής ως ακολούθως:

Tο ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της κας Natalia Zolotova επί μετοχών της Εταιρείας, στις 18.12.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 5,55%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω πώλησης και μεταβίβασης 16.160.734 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here