Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομόλογο της Τρ. Πειραιώς το οποίο υπερκαλύφθηκε.

Η πρώτη έξοδος της τρ. Πειραιώς  στις αγορές για το 2022 ήταν επιτυχής. 

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 350 εκατ. ευρώ (αρχικός στόχος τα 300 εκατ. ευρώ), με επιτόκιο 8,5% ενώ οι επενδυτές προσέφεραν περισσότερα από 700 εκατ. Ευρώ.

Το 50% των προσφορών για την αγορά του ομολόγου υποβλήθηκε από Έλληνες και το υπόλοιπο 50% από ξένους επενδυτές. 

Η διάρκεια του τίτλου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία χρόνια. Αρμόδιες για τη δημοπρασία είχαν οριστεί οι τράπεζες  Goldman Sachs, Europe SE και UBS. 

Το ομόλογο της Πειραιώς αξιολογείται ως «B1» από την Moody’s και «Β» από την Standard & Poor’s.   

Το νέο ομόλογο εντάσσεται στην προσπάθεια πλήρους κάλυψης τωνΕλάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here