Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ Γραμμές υπέγραψαν συμφωνία με τον όμιλο ATTICA για την πώληση του ποσοστού (48,53%) που είχαν στην HELLENIC SEAWAYS. Με το τίμημα εξόφλησαν κατά 100% τον τραπεζικό δανεισμό τους.

Επόμενο βήμα, η αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών από την οποία θα πάρουν έγκριση για τη δρομολόγηση του «Mykonos Palace» στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά.

Οι Μινωϊκές Γραμμές αποπλήρωσαν το υπόλοιπο του ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου ποσού 48 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις ελληνικές και πέντε ξένες τράπεζες. Επίσης το α’ τρίμηνο του 2018 η MINOAN σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 15,5 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο κλάδος της επιβατικής ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με το α’ τρίμηνο να εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο κίνησης και εσόδων συγκριτικά με τα άλλα τρίμηνα του έτους…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here