Διαπραγματεύσεις σε δύο μέτωπα πραγματοποιεί αυτό το διάστημα η γαλακτοβιομηχανία Εβροφάρμα στην προσπάθεια αναχρηματοδότησης του δανεισμού της, αλλά και έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου.

Η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει ότι μέχρι το φθινόπωρο θα πετύχει την αναχρηματοδότηση του υψηλού βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας και τη μετατροπή μεγάλου μέρους του σε μακροπρόθεσμο. Μετά τις διαπραγματεύσεις με τον εκκαθαριστή της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος αναμένει θετικό διακανονισμό μέρους των δανείων της, με επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής τους και μεταφορά του σε συστημική τράπεζα.

Επίσης, τους αμέσως επόμενους μήνες προσδοκά ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που διεξάγει για την αναχρηματοδότηση ομολογιακού δανείου που λήγει τον Σεπτέμβριο.

Ενδεχομένως μέχρι τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης (28 Αυγούστου αντί για 19 Ιουνίου), η διοίκηση να έχει καλά νέα για τους μετόχους.

Σημειώνεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας έφθανε τα 34,36 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 17,58 εκατ. ευρώ ήταν βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Το 2017 η επιχείρηση αύξησε τον όγκο παραγωγής της και ενίσχυσε το μερίδιό της στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα πέρυσι η γαλακτοβιομηχανία κατέγραψε πωλήσεις 30,64 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1%, λόγω αύξησης του όγκου παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και σταδιακής επαναφοράς των τιμών του γάλακτος σε υψηλότερα επίπεδα.

Ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 29,026 εκατ. έναντι 27,633 εκατ. της προηγούµενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 5%.

Το 98,3% των εσόδων της προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 1,7% από εξαγωγές, κυρίως στη Σουηδία και τη Ρουμανία.

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1,111 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,49% σε σχέση µε πέρυσι όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν 907  χιλ. Τα κέρδη  προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 353 χιλ. αυξηµένα κατά 8,95% σε σχέση µε τις 324 χιλ. του 2016.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά από φόρους ανήλθε σε κέρδος µετά φόρων 536 χιλ. ευρώ, έναντι κέρδους 412 χιλ. ευρώ πέρυσι και το εταιρικό σε κέρδος 14 χιλ. έναντι κέρδους 4 χιλ. αντίστοιχα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here