Την υλοποίηση ενός ακόμη έργου για την αγορά των ευρωπαϊκών οργανισμών αναλαμβάνει η Uni Systems. Αυτή τη φορά για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ/EIOPA), έργο το οποίο αφορά σε παροχή υπηρεσιών.

Το έργο Ανάπτυξης Εφαρμογών, Συντήρησης και Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης (AMS I) είναι μέρος σύμβασης-πλαισίου που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν σε συστήματα πληροφορικής και τεχνικά θέματα, ανάπτυξης εξατοµικευµένου λογισµικού, ανάλυσης και προγραμματισμού συστημάτων και υλοποίησης λογισμικού.

Η Κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Uni Systems και αποτελείται από την ίδια και τη Sword Technologies SA (Sword Group), ανέλαβε το Lot No 1 του έργου, το οποίο έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 10.000.000€.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας που αποτελείται από τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και περιλαμβάνει επίσης τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις βασικές της αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η στήριξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων καθώς και η προστασία των ασφαλισμένων, των μελών του συνταξιοδοτικού συστήματος και των συνταξιούχων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here