του Αντώνη Κασσάνο, Research, Development & Innovation Director, Uni Systems

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί ένα μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό τοπίο, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Η εφαρμογή έξυπνων συστημάτων, που διαλειτουργούν μεταξύ τους πάνω από ευέλικτες πλατφόρμες, καλύπτουν εύρος λειτουργιών ικανών να μετασχηματίσουν ολόκληρες πόλεις, μετασχηματίζοντας τα παραδοσιακά μοντέλα τους. 

Στις έξυπνες πόλεις, οι παραδοσιακές υποδομές και υπηρεσίες συνδυάζονται με ψηφιακές λύσεις και τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων, για να δημιουργήσουν ένα νέο, πιο αποτελεσματικό και διασυνδεδεμένο περιβάλλον με επίκεντρο τον πολίτη. 

Το περιβάλλον που προτείνουμε ως Uni Systems είναι ένα πλαίσιο στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχουν οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και τις αναδυόμενες τάσεις της πληροφορικής. Ένας από τους βασικούς στόχους του εγχειρήματος είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων και η πρόσβαση στα ανοικτά δεδομένα, κάτι που πετυχαίνουμε μέσα από τη συνεργασία μας με την FIWARE. 

Οι πόλεις μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον μετασχηματισμό με ελάχιστη προσπάθεια, αλλά με μεγάλο αντίκτυπο, υιοθετώντας κοινά πρότυπα API και μοντέλα πληροφοριών. 

Εξειδικευμένοι αισθητήρες εξυπηρετούν τη συλλογή των πολλαπλών, διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται πάνω στην πλατφόρμα ανοικτών τεχνολογιών, οι διαδικασίες αυτοματοποιούνται και δημιουργείται σταδιακά ένα ψηφιακό πλαίσιο που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της πόλης, όπως θέματα κυκλοφορίας, χρήσης ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτινων πόρων, στάθμευσης κ.ά. 

Παράλληλα, κάτι που έχει αξία να αναφερθεί είναι ένα ενιαίο σύστημα πληρωμών με βάση ανοικτά πρότυπα, που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πολλών υπηρεσιών. Το σύστημα υποστηρίζει micropayments και την εύκολη πληρωμή μικρών ποσών για υπηρεσίες, ενώ ένα ολοκληρωμένο wallet δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή αποθήκευση και διαχείριση πληρωμών. Η τεχνολογία AI έρχεται για να ενισχύσει το σύστημα πληρωμών με δυνατότητες ανάλυσης και προσωποποιημένες προτάσεις για κάθε χρήστη. Αυτό το σχήμα προδιαγράφεται με βάση τις ανάγκες του πολίτη και τις προοπτικές της πόλης και σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να δίνονται λύσεις στις σύνθετες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει η εκάστοτε πόλη. 

Βασική μέριμνα στην ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων θα έπρεπε να είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργασίας και για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να μοιράζονται δεδομένα μέσω των συσκευών τους με άλλους πολίτες και με τους διοικητικούς φορείς της πόλης, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν υπηρεσίες σε API, που να διαμοιράζονται εύκολα. 

Η «επόμενη ημέρα» των πόλεων αφορά στη μετατροπή τους σε πιο έξυπνα, ασφαλέστερα και αποδοτικότερα περιβάλλοντα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και την ευημερία.

Από το περιοδικό ΧΡΗΜΑ (αφιέρωμα Έξυπνες πόλεις: Αποτελούν μονόδρομο και όχι τεχνολογικό “trend”/ Γιάννης Λεοντάρης)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here