Σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών στη χρήση του 2019 παρουσίασε η Trastor ΑΕΕΑΠ, τα οποία ανήλθαν σε 13,77 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,74 εκατ. ευρώ το 2018.

Επίσης, παρουσίασε αύξηση 72,5% των εσόδων από μισθώματα τα οποία ανήλθαν σε 9,62 εκατ. ευρώ, έναντι 5,58 εκατ. ευρώ της περυσινής χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν τετραπλασιάσθηκαν εντός του 2019 σε σχέση με το 2018 και ανήλθαν σε 17,75 εκατ. ευρώ από 4,48 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) υπερτριπλασιάσθηκαν και ανήλθαν σε 4,18 εκατ. ευρώ έναντι 1,34 εκατ. ευρώ του 2018.

Την 31η Δεκεμβρίου 2019, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Trastor περιελάμβανε 58 εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα), υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 130,32 χιλ. τμ, με εύλογη αξία 200,71 εκατ. ευρώ, έναντι 113,25 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here